Tekniska kommittéer inom arbetsmiljö

Det är oerhört värdefullt att arbeta mot bättre arbetsmiljöer. För individer och organisationer ska de vara säkra och hälsosamma att befinna sig på. Detta är en stark drivkraft inom många områden där det finns standarder, till exempel när det gäller personlig skyddsutrustning, maskinsäkerhet, inomhusmiljö, ergonomi och arbetsmiljöledningssystem.

Genom arbetsmiljöstandarder och att arbetsmiljöaspekter vanligtvis är integrerade i olika produkt- eller processtandarder blir det enklare för tillverkare att utveckla arbetsmiljöanpassade produkter och sätta dessa på marknaden. På så vis bidrar standarder till en hållbar och säker samhällsutveckling, till nytta för privatpersoner, arbetstagare och företag.