Standardutveckling · SIS/TK 351

Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som preklinisk vård behöver, bidrar kommittéarbetet till välfungerande och säkra sjukvårdstransporter.

Genom välutformade krav på sjukvårdsfordon och dess utrustning ska tillverkning, upphandling och användandet av sjukvårdsfordon säkerhetsställas och förbättras. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i en övergripande standard för ambulanser. Den beskriver hur en ambulans ska byggas och utrustas för att både möta en mängd olika regelverk hos svenska myndigheter och EU. Samtidigt är standarden viktig för tillverkare, så att dessa kan bygga ambulanser som passar både köparnas och myndigheternas krav i Europa.


 

Den 2 juni 2021 höll vi ett diskussionswebbinar om hur svensk ambulanssjukvård möter utmaningarna med säkra transporter, framförallt kuvöstransporter och av intensivvårdspatienter. Ta del av det här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
EN 13718-1:2014/A1, Sjukvårdsfordon med utrustning - Luftambulanser - Del 1: Krav på medicintekniska produkter i luftambulanser
EN 13718-2:2015/A1, Sjukvårdsfordon med utrustning - Luftambulanser - Del 2: Operativa och tekniska krav på luftambulanser
EN 1865-2, Bårutrustning i vägambulanser - Del 2: Motorassisterad bår
EN 1865-6, Bårutrustning i vägambulanser - XXXX
Visa fler Visa färre
Utgivet 10 standarder
Deltagare 11 företag och organisationer
AB Germa, KRISTIANSTAD
Centrallasarettet Sjukhusledningen, VÄXJÖ
Ferno Norden AB, TROLLHÄTTAN
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Nilsson Special Vehicles AB (publ), LAHOLM
Nordic Vehicle Conversion AB, BACKARYD
Region Norrbotten Administrativ service, BODEN
Region Skåne, Malmö
Riksföreningen För Ambulanssjuksköterskor (ras), KARLSTAD
Svenskt Ambulansflyg, UMEÅ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 239, Rescue systems
CEN/TC 239/WG 1, Medical vehicles and their equipment - Stretchers and other patient handling equipment
CEN/TC 239/WG 5, Air, water and difficult terrain ambulances
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Påverka standarder

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Första hjälpen-utrustning (11.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se