Standardutveckling · SIS/TK 173

Temporära konstruktioner

Byggnadsställningar underlättar det dagliga arbetet vid till exempel ny- och ombyggnation. Det är viktigt att byggnadsställningar är säkra och uppfyller de krav som ställs för att de ska klara de påfrestningar som de utsätts för, såsom belastningar, vind och kyla. Kommittén arbetar därför för att det ska finnas standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar.

Kommittén för byggnadsställningar är med och utvecklar standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar. Nuvarande krav gäller för byggnadsställningar vars stabilitet är säkrad till en intilliggande konstruktion, men är generellt tillämpbara även för andra ställningar. Arbetet omfattar även regler för utförande av vissa material och allmänna regler för värdering av prefabricerade tillbehör.

Sverige har sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Väderskydd (Temporary roofing and encapsulation constructions). Den här gruppen utvecklar en helt ny europastandard för väderskydd. Det är kostnadseffektivt ifall man kan arbeta även vid nederbörd. Ofta ställs väderskydden ovanpå ställningar, som kanske inte är dimensionerade för denna ytterligare last. Detta medför att det krävs krav på dimensioneringen av väderskydd. En del tillverkare använder för låga värden på snölast respektive vindhastighet. Problem med ansvar kan förekomma om olika parter ansvarar för ställningen respektive för väderskyddet och ingen tar ansvar för helheten.

Sverige har även sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Skyddsräcken (Guardrails for temporary works).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN 13200-2, Åskådarläktare - Utformningskriterier för serviceområden - Del 2: Egenskaper
EN 13374, Temporary edge protection systems ­ Product specification ­ Test methods
EN 74-1, Kopplingar, spirskarvar och fotplattor för användning i stämp och ställning - Del 1: - Kopplingar för rör (alt. rörkopplingar) - Krav och provningsmetoder
EN 74-2, Kopplingar, spirskarvar och fotplattor för användning i stämp och ställning - Del 2: Specialkopplingar - Krav och provningsmetoder
EN 1004-2, Prefabricerade rullställningar - Del 2: Regler och vägledning för framtagning av instruktioner
CEN/TR 13814-4, Safety of amusement rides and amusement devices - Part 4: Minimum manufacturing quality recommendations for amusement ride components
Visa fler Visa färre
Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Combisafe International AB, Rosersberg
MonZon Sverige AB, Göteborg
PlusEight System AB, Hindås
Ställningsentreprenörerna STIB, Sölvesborg
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skyddsutrustning (13.340) Övrigt (13.340.99) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Anläggningsarbete (93) Anläggningsmaskiner (91.220) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020) Byggnadsprojektering (94) Tak och taksäkerhet (94.650)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bengt Rydstedt
Projektledare
bengt.rydstedt@sis.se.invalid

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se.invalid