SIS söker fler författare till handböcker om standarder

SIS utvecklar standarder som hjälper företag och organisationer att ta fram bättre produkter och tjänster. Många standarder ställer ingående krav på teknisk prestanda i en organisation eller verksamhetsstyrning där användare kan behöva hämta stöd från andras erfarenheter samt ta del av olika exempel. För att tillgodose dessa behov erbjuder SIS flera olika handböcker som utgör praktiska vägledningar så att dess läsare kan arbeta mer effektivt med standarder.

Författare

 

SIS söker kontinuerligt samarbeten med författare med bokidéer som utgår ifrån våra standarder. Det vi söker hos våra författare, utöver ett bra uttryckssätt, är tidigare erfarenhet av det aktuella området som respektive bok handlar om.

Våra handböcker har sin utgångspunkt svensk, europeisk och internationell ISO-standard inom ämnesområden som kvalitet, miljö, innovation, vård och omsorg, medicinteknik, informationsteknik, byggnadsteknik med flera. SIS äger upphovsrätten och exploateringsrätten till SIS, CEN och ISO:s publikationer, dvs för standarder med dess innehåll.

Har du en idé om en ny bok som du tror kan komplettera någon av våra standarder, ser vi fram emot att höra ifrån dig.

 


Kontakt

Fredrik Fehn
Produkt- och tjänsteutvecklingschef

E-post: fredrik.fehn@sis.se
Tel: 08-555 521 22
Mobil: 072-358 68 89

SIS Handböcker