SIS konsulttjänster

SIS är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag som arbetar för att göra världen lite klokare – och mer lätthanterlig genom gemensamma standarder. Hos SIS kan du få hjälp att ligga precis rätt på banan i ditt arbete med standarderna för ledningsystem.

Vårt utbud av konsulttjänster:


SIS Standardkollen - kartläggning av standarder 

Det kan vara svårt att veta vilka standarder som det egna organisationens produkter, tjänster och uppdrag omfattas av. SIS kan göra en kartläggning av vilka standarder som är relevanta för er organisation och som i nästa steg kan implementeras i verksamheten på egen hand eller med hjälp av SIS.

En konsulttjänst som hjälper organisationer analysera hur standarder kan stärka verksamheten. Syftet är att ge företag och organisationer möjligheter att öka sina intäkter, höja kompetenserna inom sina nyckelområden, öka sin konkurrenskraft, utöka sina befintliga produkt- och tjänsteportföljer och att utveckla sitt strategiska tillväxtarbete. Läs mer om SIS standardkollen >>

Läs om hur MFD har fått hjälp med kartläggning av behovet av sina standarder.

Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi jobbar med alltifrån mindre företag till stora organisationer både privata och offentliga. Hör av dig till oss om du har frågor.

GAP-analys inför ISO-certifiering

Ett bra grundarbete sparar pengar.  GAP-analysen identifierar vilka styrkor och svagheter som verksamheten har och vad som behöver åtgärdas innan företaget kan klara en ISO-certifiering. 

Införa och utveckla standarder

Ledningssystemen ISO 9001 kvalitetsledning, ISO 14001 miljöledning, ISO 27001 informationssäkerhet och ISO 45001 arbetsmiljöledning.  Det här kan vi. Det kan upplevas som helt omöjligt att dra igång ett certifieringsprojekt, men vi har gjort det tusentals gånger. Vi kan ge den hjälp du behöver. Du drar själv gränsen. Inga extra kostnader.

Coachning – använd vår erfarenhet i ditt arbete

Du kan känna dig mycket ensam i din roll som ansvarig för ledningssystemets utveckling. Vi erbjuder dig en kunnig samtalspartner med erfarenhet av ledningssystem för att rulla projektet framåt.

Kunskapsseminarium för ledningsgrupper eller avdelningar

Om inte ledarna leder, kommer ingen att följa efter. Ni ska föra förändringen framåt. En halv dag med erfarna experter som vet precis var man brukar snubbla, är en kostnadseffektiv försäkring mot misstag som gjorts tidigare. Kända fel ska inte göras fler gånger.

Intern revision med friska ögon

Det är givande att få sin verksamhet granskad av en oberoende revisor. Vill du ha en välvillig men också uppfodrande granskning kan SIS agera som en intern revisor hos er.

Utveckling av standarder – exakt för ert företag

Vi kan hjälpa er att utveckla och förvalta standarder som ligger i linje med er verksamhet. Självklart i samklang med internationella standarder. Då ingår som en självklarhet checklistor och rutiner för att företagets alla medarbetare arbetar i samma riktning. Allt ska lätt kunna integreras i ISO-standarder och klara revisionskrav.

 


Kontakta oss

Fredrik Tamker, försäljningschef för SIS Kompetenspartner

Ring 08-555 522 00 eller skicka  e-post: fredrik.tamker@sis.se