Medlem

SIS är en ideell förening som är öppen för alla organisationer. Medlemmarna representerar olika delar av samhället; företag, myndigheter, akademin och andra organisationer - som alla har gemensamt att de vill bidra till en positiv utveckling av standardiseringen, både nationellt och internationellt.

Föreningens uppdrag är 

  • att representera Sverige i ISO och CEN
  • att möjliggöra inflytande för företag, myndigheter och organisationer i framtagande av standarder
  • att sprida information om arbetet och resultatet
  • att bevaka och påverka regelverket från ett svenskt perspektiv

Medlemskap

Medlemskapet är öppet för alla och medlem blir man genom att betala en årlig medlemsavgift. Se vidare villkor för medlemskap.

Medbestämmande i föreningen utövar man på fullmäktige, SIS högsta beslutande organ. Läs mer om vad som gäller för föreningen i SIS stadgar.

Som medlem får du flera medlemsförmåner. Läs mer om dessa här >>

 

SIS-Badge_Medlem_i_SIS_2024.png

Bli medlem i SIS

OBS! Ett medlemskap hos SIS motsvarar inte ett deltagande i en teknisk kommitté. Läs mer om medlemskap.


SIS Medlemsportal

Ett betydelsefullt steg mot ökad transparens, dialog och interaktion som kommer att gagna både SIS och dig som medlem.

Logga in >

I Medlemsportalen hittar du:

Information om medlemskapet och förmånerna


Inbjudningar till webbinarium och dialogmöten – exklusivt för medlemmar


Överblick av din organisations deltagande i SIS kommittéer


Enkäter där du kan dela din syn på aktuella ämnen


Fakta om våra medlemsorganisationer
...och mycket mer.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-555 523 10