Tillgänglighetsdirektivet

I juni 2025 börjar Tillgänglighetsdirektivet gälla. Det ska öka tillgängligheten till allt från bankomater, e-handel, appar till nödsamtal och gäller vissa produkter och tjänster som exempelvis självbetjäningsautomater, e-handel och  banktjänster.
Direktivet ska kompletteras med totalt sex harmoniserade standarder, varav tre tas fram i sekretariatet Design for All som leds av SIS. Sekretariatet ansvarar för administration och facilitering av arbetet. Nu utlyser SIS och CCMC (CEN och CENELECs adminstration) tre projektledaruppdrag inom detta område.
Tre harmoniserade standarder som CEN-sekretariatet Design for All ska ta fram är:
  • Revidering av EN 17161: Tillgänglighet genom universell utformning av produkter, varor och tjänster
  • Ny standard med krav på tillgänglighet för icke-digital information
  • Ny standard för supporttjänster relaterat till produkter och tjänster

Observera att projektuppdragen berör endast de två nya standarderna.


Projektledare sökes för standardiseringsuppdrag inom Tillgänglighetsdirektivet

De europeiska standardiserings- organisationerna CEN/CENELEC publicerar nu en så kallad ”Call for tender” för tre projektledare inom området Design for all. SIS välkomnar relevanta experter att skicka in en ansökan.

Läs mer här