Ett sekel av standarder

Standarder är en förutsättning för att tillverkning och handel ska vara rationell. Det hade Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, insett när de 1922 tog initiativet till att Svenska Industrins Standardiseringskommission bildades.

A4 blir den första svenska standarden

Svenskt standardiseringsarbete har alltid haft en bred förankring med representanter från det aktuella området. Arbetet har alltid bedrivits i privaträttslig form och aldrig av någon myndighet. 

De första svenska standarderna skapades 1923. Då beslutade man sig också för i vilket format standarderna skulle tryckas. Det blev A4-formatet som gick vinnande ur striden. Ett tidigt exempel på ett lyckat standardiseringsarbete har resulterat i att vi idag tar för givet att vårt A4- eller A5-papper passar till de flesta skrivare, kuvert, pärmar och mappar.

SIS är med och bygger upp internationell standardisering

År 1947 bildades en ny internationell standardiseringsorganisation, ISO (International Organization for Standardization). SIS deltog naturligtvis i bildandet. Den europeiska motsvarigheten till ISO heter CEN (European Committee for Standardization) och bildades 1961.

SIS införde abonnemangssystem för svenska standardpublikationer 1949, och 1955 översteg antalet publicerade standarder 2 000. Idag är vi uppe i över 30 000. 1978 infördes SS som prefix för all svensk standard. Vi har under det gångna seklet tagit fram tusentals viktiga standarder som förenat och skapat ordning i vår tillvaro, till exempel rekommendationer för datumskrivning 1971, kontoplanen 1973 och kvalitetsledningssystemet ISO 9000 år 1987.

Flera organisationer blir en 

År 2001 blev ytterligare en milstolpe i svensk standardiserings historia, när sju organisationer slogs samman till SIS, Swedish Standards Institute, en stark aktör som bättre kan ta tillvara på kunskap och effektivare tillgodose kundernas intressen.

SIS standardisering bedrivs idag inom i stort sett alla områden, utom de som våra systerorganisationer ITS – Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen och SEK – Svensk Elstandard ansvarar för. Parallellt med utveckling av ledningssystem pågår arbeten med allt ifrån tjänstestandarder till skogsmaskiner eller kirurgiska implantat. Samtidigt är det hög aktivitet inom samma områden som var aktuella på 1920-talet, exempelvis rullningslaget, byggmaterial och stål.

SIS står för långsiktighet och konsekvens

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antog man nya stadgar och bytte namn till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige, 2001 SIS, Swedish Standards Institute och nu heter vi Svenska institutet för standarder.


 

Tidslinje

Följ SIS historia från 1904 till modern tid. Tidslinjen visar standardiseringens historia i Sverige det senaste århundradet. 

1904 

Carl Edvard Johansson, mer känd som "Mått-Johansson", får svenskt patent på kombinationsmåttsatsen. Den har en noggrannhet på en hundradels millimeter och lägger grund till mycket framtida standardiseringsarbete.

1919 

Sveriges maskinindustriförenings Standardkommitté, SMS, bildas.

1920 

SMS fastställer standarder för gängor och fästelement.

"En sak som nationernas samliv förbuttrar är olika gängor på skruvar och muttrar. Men en sak som nationernas möte förljuvar är standardiserade muttrar och skruvar." - Alf Henrikson

1922

Industriförbundet och ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tar initiativ till bildandet av Svenska Industrins Standardiseringskommissionen, SIS.

1923

SIS första standard fastställs, nämligen det format som standarderna ska tryckas på: A4.

1926

International Standard Association, ISA, bildas i New York. Sverige representeras i den organisationen av SIS.

1933

En internationell standard fastställer med stor noggrannhet förhållandet mellan meter samt amerikansk och engelsk tum, vilket bygger på ett förslag av Carl Edvard Johansson.

1935

SIS utarbetar den första standarden för ambulanser.

1939

SIS utarbetar en standard för spottkoppar i sjukvården. Standarden fastställs av Gustav V i konselj.

1941

Svensk standard fastställs för matpotatis i tre kvaliteter: färskpotatis, ordinär matpotatis och kontrollpotatis.

1947

International Standard Association, ISA efterträds av International Organisation for Standardization, ISO. ISO blir det internationella standardiseringsorganet för alla områden utom det elektrotekniska, son handhas av International Electrotechnical Comission, IEC. SIS deltar i bildandet av ISO i London 1946.

1948

Astra får sitt internationella genombrott med bedövningsmedlet Xylocain som sedan botar påven Pius XII:s hicka.

1952

Asea utvecklar en kraftledning mellan Krångede och Hallsberg med världens högsta spänning, 400 kV.

1957

Europapallen blir standard på europeiska järnvägar. Pallen är en svensk uppfinning utvecklad av Bygg- och Transportekonomi (BT) och SJ (1949).

1960

Den internationella SI-systemet för måttenheter fastställs av ISO. 

1961

CEN (European Comittee for Standardization) bildas.

1968

20 länder över hela världen, däribland Sverige, arbetade i 7 år fram en standard för containrar som till slut fastställdes av ISO i februari 1968.

1971

ISO fastställer standard för datumskrivning. 

1973

ISO-standard för höjden på personbilars stötfångare.

1982

SIS-märkning införs på svenska ID-kort.

1985

Konsumentverket fastställer riktlinjer för cykelhjälmar.

1987

Kvalitetsledningssystemet ISO 9000 introduceras. Det är en serie internationella standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem i en organisation. Ledningssystemet kan till exempel omfatta fasta rutiner eller att organisationen lagrar och kommunicerar information på ett effektivt sätt.

1988

Svensk standard för julgranar. Det är den första standarden från Standardkommittén för julfirande som under flera år bidrar till höjd standard och humornivå inom svenskt julfirande. 

1989

Nordiska Ministerrådet introducerar Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter att välja miljövänliga produkter. SIS får regeringens uppdrag att sköta denna frivilliga miljömärkning.

1996

Miljöledningsstandarden 14001 introduceras. ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. I standardfamiljen ingår en kravstandard, ISO 14001, som kan vara underlag för certifiering.

2001

SIS i sin nuvarande form bildas genom en sammanslagning av sju befintliga standardiseringsorgan i Sverige och får namnet, SIS, Swedish Standards Institute. Organisationen får logotypen:

2005

En gemensam standard för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001, publiceras av de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC. 

2008

ISO, IEC och Internationella Teleunionen (ITU) får TV-priset Emmy Award för en standard för videokodning. 

2010

ISO 26000 fastställs som standard för socialt ansvarstagande. Den definierar vad socialt ansvar innebär och vad organisationer kan göra för en hållbar framtid. 

2017

SIS flyttar in i nya lokaler på Solnavägen 1E.

2019

SIS byter namn till Svenska institutet för standarder och äntligen så stämmer akronymen med namnet igen. SIS får också den nya röda logotypen.

2022

SIS fyller 100 år. Vid olika tillfällen under året firar vi att standarder har förbättrat samhället och stärkt svensk konkurrenskraft i ett helt sekel. PostNord lanserar frimärken om standardisering och SIS släpper ett jubileumsmagasin.

100-årslogga-grön-bakgrund-1600x800.jpg

 


Följ SIS historia från 1901 till nutid

Här får du en överblick av standardiseringens historia i Sverige.

En dag av standarder

Hur många standarder omger dig under en dag?