Vi gör skillnad för människor, organisationer och miljön genom standarder

SIS internationella utvecklingsarbete

Utvecklingsländers arbete med standardisering bidrar positivt till deras ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Många standarder har koppling till FN:s Globala hållbarhetsmål.

SIS projekt är främst finansierade av Sida och EU. Syftet är att stärka länders kapacitet att delta i utvecklingen av nationella, regionala och internationella standarder. En viktig del är också att öka användningen av standarder inom privata, ideella och offentliga organisationer.

SIS arbetar för närvarande i Bolivia och Azerbajdzjan.

Läs mer om våra pågående och nyligen avslutade projekt här >>

Om du vill veta mer om hur standarder kan kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål, läs vidare på ISO:s hemsida >>

SIS tematiska områden

Svenska institutet för standarders samarbete med utvecklingsländer

Här kan du läga om SIS internationella utvecklingsarbete i korthet. Broschyren finns endast tillgänglig på engelska.