Ny visselblåsarstandard berör tusentals

Den 17 december får Sverige en ny lag för visselblåsare, som innebär en uppstramning jämfört med nuvarande lagstiftning. Nu finns också en ny global standard som visar hur lagen ska efterlevas.

Standard för pensionstermer i ny version

Det är SS 40000, som främst riktar sig till pensionsbranschen, och den mer konsumentvänliga ordlistan Pensionstermer för konsumenter som nu har kommit i helt nya versioner.

Ny tjänst för lönsammare och effektivare arbete med standarder i din verksamhet

Låt SIS göra en gedigen analys av er verksamhet och ge förslag på hur ni kan bli effektivare, proffsigare, lönsammare med rätt standarder. Läs mer om SIS Standardkollen

NVI-standarden arbetas om

SS 199000, den så kallade NVI-standarden, revideras och nu finns en version ute på remiss. Den nya versionen innehåller bland annat tydligare specifikation avseende leverans av geodata, förtydligade krav för undersökning av vattenmiljöer och ett större landskapsperspektiv.

Vi är ett ”Great Place to Work”

Svenska institutet för standarder, SIS, är certifierad enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att SIS är en god arbetsplats

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn.

Populära standarder

Informationssäkerhet

ISO 27000

Tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för organisationers samhällsansvar.

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar