Digitalt verktyg Online

SIS Areamätning

Areamätning är ett komplicerat område och därför har vi tagit fram en onlinetjänst som hjälper dig att följa standarden SS 21054:2020 Area och volym i byggnader – Terminologi och mätning. Tjänsten hålls aktuell genom löpande uppdateringar av såväl innehåll som funktioner. Med SIS Areamätning blir det enklare för dig som ska mäta en area att göra rätt.

Köp

verktyg ikon

Pris per år från: 3 450 SEK

När är det aktuellt att mäta arean på en byggnad?

Mätning används när det finns ett behov av att ange area och/eller volym av en byggnad. Exempel på när detta kan vara aktuellt är vid bygglovshantering, fastighetstaxering, byggnadskalkyler, hyresberäkningar och vid försäljning och förvärv av fastigheter. Standarden gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd.

Till vilka vänder sig tjänsten?

Tjänsten är framtagen primärt för dig som är arkitekt, tekniska konsult, är verksam vid kommunala byggnadskontor och företag som förvaltar och hyr ut fastigheter.

Standarder som ingår
Innehållsförteckning
Funktioner
En värld utan standard

Vill du veta mera om SIS Areamätning eller önskar offert?
Kontakta gärna vår kundservice:

SIS Kundservice
Telefon:
 08-555 523 10
E-post: kundservice@sis.se

Ämnesområden

Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061) Byggnadsutformning (94.100) Generella regler (92.100.10) Byggnader Allmänt (91.040.01)