Fullmäktigemöte

Fullmäktige är SIS högsta beslutande organ och hålls varje år före maj månads utgång.

Tack alla som deltog på SIS fullmäktige 18 maj 2022!

Vi är mycket glada att få informera om att fullmäktige valde in en ny ledamot till SIS styrelse, Rémy Kolessar från Energimyndigheten. Till styrelsen valdes också Bo-Erik Pers om till ordförande fram till 2023. Ulrika Francke, Anders G. Lindberg och Margareta Groth valdes om på två år fram till fullmäktige 2024.

En nyhet som presenterades på mötet var SIS nya medlemsportal som kommer att lanseras under hösten 2022. Dialog med våra medlemmar är viktig och i denna portal kommer vi att skapa möjlighet att lättare hitta information och bidra till dialog.


Kontakt

Frågor om fullmäktige skickas till medlem@sis.se.

SIS stadgar

Läs gärna SIS stadgar för mer information.