Fullmäktigemöte

Fullmäktige är SIS högsta beslutande organ och hålls varje år före maj månads utgång. Fullmäktige 2022 kommer att äga rum den 26 april.

Vid årets fullmäktigemöte presenterades SIS Strategi 2030.

På fullmäktige omvaldes två av ledamöterna Camilla Hoflund och Mattias Lindahl på 2 år fram till fullmäktige 2023. Information om styrelsen hittar du här.

Information om styrelsens beslut avseende SIS Standardiseringsfond och arbetet med SIS Medlemsstrategi presenterades också vid mötet.

Protokoll och underlag från mötet skickas ut till den e-postadress som är registrerad som medlemskontakt hos SIS.


Kontakt

Frågor om fullmäktige skickas till medlem@sis.se.

SIS stadgar

Läs gärna SIS stadgar för mer information.