Skolor och universitet

Standarder finns överallt i samhället. Som student, inom framförallt tekniska ämnen, stöter du ofta på standarder. Som stöd har vi samlat information som vi tror kan hjälpa dig om du vill veta mer om standarer och standardisering.

På SIS arbetar vi tillsammans med företag och organisationer i Sverige och utomlands för att ständigt förenkla, förbättra, kvalitetssäkra och skapa gemensamma standarder. 

Standarder för studenter

Skolor och universitet kan enkelt få tillgång till standarder som behövs i utbildningssammanhang. Vi kan bland annat erbjuda standarder online via SIS Abonnemang eller i pappersformat om det passar bättre. Hör av dig så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för era behov.

Kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-555 523 10 eller via e-post till sis.sales@sis.se. Kom ihåg att ange vilka standarder eller publikationer du är intresserad av. Våra priser till skolor och universitet är rabatterade.

Kurslitteratur och läromedel

Om du är en läroboksförfattare som vill skriva om standarder eller standardisering kan vi hjälpa dig med underlag och att ta fram exempel som du kan använda i din text. Kontakta SIS för mer information info@sis.se

Gästföreläsning från SIS

Standarder påverkar nästan alla områden. Oavsett utbildningsinriktning är det viktigt att förstå standarders roll i vårt moderna, globaliserade samhälle. Vi erbjuder föreläsningar för studenter om den viktiga roll som standarder och standardisering spelar samt ger en bild av aktuell standardisering kring specifika intresseområden. 

Föreläsning om standarder

Tid: 2 timmar.
Ur innehållet: Vad är en standard? Så här tas standarderna fram. Principer för standardisering. Välkända och okända standarder som får världen att fungera.
Antal deltagare: Minst 15. 

Anpassade föreläsningar

Vill ni veta mer om standarder och standardiseringen inom ett specifikt område? Vi ordnar skräddarsydda föreläsningar som beskriver pågående och kommande standarder inom just ditt område och vad de kommer att innebära för branschen i Sverige och internationellt. 

Kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-555 523 10 eller via e-post till sis.sales@sis.se.

Dialog och erfarenhetsutbyte

Vi är intresserade av att knyta kontakter med forskare och lärare inom högskolor och universitet. I första hand för dialog och erfarenhetsutbyte, men det händer också att vi behöver hjälp med olika uppdrag.

Kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-555 523 10 eller via e-post till sis.sales@sis.se.


Kontakta oss

Öppettider
Mån - Tors 08:00-16:30
Fredagar 08:00-16:00

Kontaktuppgifter
08 555 520 00
info@sis.se

Hitta till SIS
Solnavägen 1E / Torsplan
113 65 Stockholm