Standardförslag på remiss

Innan en ny standard publiceras är den ute på remiss. Du som inte deltar i standardiseringsarbete har då möjlighet att ge synpunkter och förbättringsförslag samt få information om innehållet i kommande standarder. Standardförslagen görs tillgängliga på två sätt – dels i pdf-format genom SIS-remisser och dels på din skärm genom SIS tjänst Kommentera.

Syfte med remissförfarande

Remisser från SIS vänder sig främst till dig som inte har möjlighet att delta i SIS kommittéarbete, men som ändå vill ha information och möjlighet att påverka. Alla svenska organisationer har möjlighet att kommentera innehållet i standardförslagen. 

Att skicka ut standardförslag på remiss är en central del av vår standardiseringsprocess. Remisserna är viktiga för att berörda parter ska få chans att påverka krav och innehåll i standarder som tas fram. En remiss ger dig även förhandsinformation som gör att du kan förbereda och anpassa din verksamhet för nya krav. Dina svar hjälper oss på SIS att tillsammans med deltagarna i våra kommittéer ta fram relevanta, användbara och kvalitativa standarder.

Innehåll

En remiss innehåller ett eller flera förslag till standard som är väl genomarbetade och formellt accepterade som standardförslag.

Samtliga inkomna synpunkter och förslag beaktas men den ansvariga kommittén har ingen skyldighet att inarbeta alla kommentarer. I de flesta fall revideras standardförslaget baserat på inkomna kommentarer från deltagare och remissinstanser. Processen att ta fram en standard och remissförfarandet följer samma grundmönster både internationellt och nationellt. Är standardförslaget internationellt samordnas de svenska kommentarerna och skickas vidare till den internationella arbetsgruppen för bearbetning. Om du har lämnat kommentarer kan du bli inbjuden av den kommitté på SIS som ansvarar för remissen, för att delta i behandlingen av dina synpunkter.

Vilka får remisser?

Alla förslag till svensk standard remitteras, oavsett om det handlar om ett nationellt, europeiskt eller globalt förslag. Remisserna skickas till berörda föreskrivande myndigheter och de företag, organisationer eller myndigheter som deltar i det aktuella arbetet. Den ansvariga kommittén på SIS identifierar även andra intressenter som får remissen. Övriga intresserade organisationer är välkomna att kontakta SIS för att beställa remissen.

Remisser från SIS

  • innehåller ett eller flera standardförslag
  • ger en förhandsinformation på kommande standarder
  • ger möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag

Här hittar du remisser

Se en förteckning över aktuella remisser i tjänsten Kommentera.

Vid varje remiss finns information om pris, senaste svarsdatum och vart du skickar din beställning.

Förslag till standarder publiceras normalt även på SIS tjänst Kommentera, som ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS. Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.


Kommentera på remiss

Vill du hålla koll på nya standardförslag inom ditt område?

Registrera dig på SIS tjänst Kommentera och abonnera kostnadsfritt på information om standardförslag ditt område.

Kontakta oss

Söker du en specifik remiss eller önskar du bli kontinuerlig remissinstans inom ett visst ämnesområde?

Maila info@sis.se och beskriv ditt ärende.