Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg - Online

Välkommen till SIS kostnadsfria webbmöten. Under året kommer vi vid ett antal tillfällen gå igenom en standards uppbyggnad, vad du bör tänka på då du använder standard samt hur vår webbtjänst SIS Abonnemang kan stödja detta arbete.

Vi går igenom en standards uppbyggnad, vad du bör tänka på och vilka verktyg som idag finns på marknaden för att underlätta användandet.

Vem bör gå? Du som är nyfiken på vad en standard är, hur de utvecklas och används.

Program

  • Standardernas roll i samhället
  • Hur en standard är uppbyggd och hur du använder den bäst och mest effektivt
  • Hur du får tillgång till standarder
  • SIS roll inom standardiseringen nationellt och internationellt
  • Genomgång av vår webbtjänst SIS Abonnemang
  • Frågestund

Ni kommer träffa Maritha Herrero, Martin Gustafsson, Maria Johnsson och Anna Jonsson från SIS.

Anmälan

Datum: 12 december
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Online

Fler tillfällen tillkommer löpande, se tillgängliga datum till höger på denna sidan. 


Tillfällen

Datum: 12 december
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Online

Anmäl dig här >


Datum: 22 februari
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Online

Anmäl dig här >


Datum: 14 mars
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Online

Anmäl dig här >


Datum: 10 april
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Online

Anmäl dig här >

Måndadens doldis #11

Handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara

Hur kan vi öka efterfrågan på svensk skogsråvara på en internationell marknad och på så sätt skapa både affärsnytta och kundnytta i flera steg?

Välkommen in i SIS värld