Vad är en standard?

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Standarder bäddar för en effektivare och mer resurssnål produktion. De underlättar också vid upphandling och när avtal ska skrivas, eftersom de gör att köpare och leverantörer talar samma språk.

Fördelar med att använda standarder:

  • Skapar kostnadseffektiva processer
  • Etablerar en hög lägstanivå
  • Höjer säkerhet och kvalitet
  • Säkerställer kompatibilitet
  • Ger trovärdighet både lokalt och globalt
  • Underlättar vid upphandling
  • Främjar handel och export.

Relaterad information om hur standarder gör nytta:


Standarder vid export


Standarder vid upphandling


EU och standarder


Skolor och universitet


Standarder för kommuner


Certifiering mot standarder


Varför behövs standarder?

Standarder hjälper aktörer att bedriva handel och tillverka sina produkter enligt den bästa vedertagna lösningen som råder i branschen. Till exempel vad gäller utseende, funktion eller de testmetoder som används på en produkt eller tjänst.

I vissa fall behöver organisationer använda standarder som hjälp för att följa lagstiftning och direktiv från EU. Detta för att främja handel, säkerhet, hälsa och miljö, eller andra krav av allmänt intresse. Standarder ska ge en lägsta skyddsnivå när det gäller väsentliga krav som fastställs i direktiv.

Se vår film om varför standarder behövs för fler exempel.


Så kan en dag med standarder se ut


Så kan du påverka standarder

Standarder skrivs i tekniska kommittéer hos SIS. Det är öppet för alla organisationer att delta för att vara med och påverka standarder och riktlinjer i sin bransch. Här kan du läsa mer om standardutveckling

Läs också: Hur tas en standard fram?


Har du koll på begreppen?

Certifiering, ledningssystem och ackreditering. Här följer korta förklaringar av några vanligt förekommande begrepp på området.

Certifiering
Ett intyg på att din organisation uppfyller kraven i en standard. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan.

Ackreditering
Ett certifieringsorgan kan vara ackrediterat. I Sverige är det SWEDAC som har mandat att ackreditera. 

Ledningssystem
De processer och rutiner som styr en organisations verksamhet.

ISO 9001
Världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet

ISO 14001
Världens mest använda ledningssystemstandard för miljö

Om SIS

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.