ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.

Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Läs mer om vad ett kvalitetsledningssystem innebär under Detta är ISO 9001.

SIS tekniska kommitté för kvalitetsledning
Visa alla

Utbildningar