Standard Svensk standard · SS 624000:2016

Kvalitetsledning - Validering av individuell kompetens

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624000:2016

Kvalitetsledning - Validering av individuell kompetens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard vänder sig till organisationer och branscher som vill genomföra validering av individuell kompetens, dvs. utvärdera i vilken grad som en person uppfyller fastställda krav på kompetens. Standarden beskriver vad validering är, hur och av vem den kan användas.   

Avsikten med standarden är att underlätta arbetet med validering och att säkerställa kvaliteten i genomförandet. Standarden är av generell karaktär och beskriver en övergripande arbetsgång som kan användas som utgångspunkt för all validering. Den kan vara till hjälp för arbetsgivare, utbildningsanordnare inom alla utbildningsformer, organisationer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, omställning och rehabilitering samt för branscher och arbetsmarknadens parter. Standarden kan anpassas till olika branscher, yrkesbehov och förutsättningar.

Som komplement till standarden finns en digital processkarta som vägledning för genomförandet av valideringen. Med hjälp av den lotsas utföraren stegvis genom processen. Det digitala hjälpmedlet (Valideringsguide) hittar du nedan via länken.

Processkarta för valideringsprocessen (måste sparas lokalt på din dator)

Omfattning
Denna standard kan användas i alla sammanhang där kunskaper, färdigheter och kompetens behöver synliggöras, bedömas och dokumenteras och kan därmed bidra till en rationellare hantering av individers, organisationers och samhällets kompetensförsörjning. Standarden ger vägledning i att genomföra validering av individuell kompetens och stödjer arbetet med att synliggöra, bedöma och dokumentera individers kunskaper, färdigheter och kompetens utifrån individens och/eller verksamhetens krav.Denna standard beskriver en övergripande arbetsgång som kan användas som utgångspunkt för all validering. Den kan vara till hjälp för arbetsgivare, utbildningsanordnare inom alla utbildningsformer, organisationer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, omställning och rehabilitering samt för branscher och arbetsmarknadens parter. Standarden bidrar till nationell likvärdighet och till ökad rättssäkerhet för de personer som valideras.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624000:2016

Kvalitetsledning - Validering av individuell kompetens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Validering av individuell kompetens, SIS/TK 304/AG 3.2

Internationell titel: Quality management - Recognition of prior learning (RPL)

Artikelnummer: STD-8022965

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-20

Antal sidor: 28