Standardutveckling · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Som stöd finns ISO 9001 och ISO 9000-serien, världens mest framgångsrika standarder inom kvalitetsledning.

Kommittén för kvalitetsledning arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Kommittén ansvarar för arbetet med ett flertal standarder med betoning på kravstandarden ISO 9001 och vägledningarna inom ISO 9000-serien. Produktportföljen innehåller även ISO 19011 (revision), standarder för kundtillfredsställelse (ISO 10000-serien), kompetensförsörjning (SS 624070) mm.

Kvalitetsledning är ett effektivt styrmedel för en organisations ledning och ett bra hjälpmedel i det dagliga förbättringsarbetet.

Att arbeta effektivt med kvalitetsledning med hjälp av standarder kan stärka organisationens varumärke, konkurrensförmåga och generera nöjdare kunder och anställda.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
ISO/TS 23686, Measurement and evaluation of service excellence
ISO 10009, Quality management — Guidance for quality tools and their application
ISO 10010, Kvalitetsledning — Vägledning för att förstå, bedöma och förbättra organisationens kvalitetskultur för att driva på hållbar framgång
ISO 10008, Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för elektroniska handelstransaktioner mellan företag och konsument
SS 625000, Kvalitetsledning - Effektivt ledningsgruppsarbete
ISO/TS 10020, Quality management systems — Organizational change management — Process reference model
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner och regioner
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Rise Research Institutes of Sweden 3, Sundsvall
Södertälje Scania Två, Söder tälje
VisionL Kvalitetspartner AB, Norrköping
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Var med och påverka
Verksamhetsplan och informationsblad

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitet (06) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

ISO 9001-trädet

Såhär är ISO 9001-serien uppbyggd. Och den fortsätter hela tiden att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Webinar: Ny svensk standard för effektivare ledningsgrupper

Den 8 maj 2020 höll SIS Kvalitetsledning ett webinar för att belysa vikten av att ha en effektiv process för ledningsgruppsarbetet på plats. Mötet var också startskottet för SIS arbete att starta upp den svenska arbetsgruppen som får i uppgift att arbeta fram en svensk standard med utgångspunkt från SIS-WA 3:2019 Kvalitetsledning – Processen för effektivt ledningsgruppsarbete, som är en vägledning som visar på ”best practice” för att stödja, förenkla och förbättra ledningsgruppsarbetet.

Missade du att delta kan du titta på hela webinaret nedan samt ta del av presentationerna här (PDF).

Kalender

2021
december
ons
8
SIS/TK 304/AG 3.8 Ledningsgrupper
13:30 - 16:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tina Bohlin
Projektledare
tina.bohlin@sis.se.invalid

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se.invalid