Standardutveckling · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Kommittén arbetar med standardisering av ramverk, vägledningar, stödverktyg och krav för arbete med kvalitetsledningssystem i svenska organisationer, i syfte att öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft genom ett förbättrat arbetssätt med verksamhet och kvalitet. Nu moderniseras ISO 9001 och den nya versionen beräknas vara klar för publicering i slutet av 2025. Ta chansen att delta i den svenska kommittén och följ arbetet, kontakta oss för mer information.

Genom att använda kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och alla andra produkter inom kommitténs ansvarsområde kan organisationer öka sin effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, stärka sitt varumärke och generera nöjdare kunder och anställda.

Intressentstyrt arbete främjar svenska intressen
Kommitténs arbete syftar till att främja svenska intressenters påverkan i det internationella arbetet, samt vid behov översätta berörda standarder och andra dokument. 

Kommittén utvecklar även svenska standarder, exempevis inom områdena effektivt ledningsgruppsarbete (SS 625000), kompetensförsörjning (SS 624070) och validering av individuell kompetens (SS 624000).

Kommitténs standarder används av alla olika typer av organisationer inom alla branscher.

Syftet med standarderna är bland annat att: 

1. Skapa ordning och reda inom verksamheten
2. Minska resursslöseri
3. Öka kundtillfredsställelsen och attrahera fler nya kunder (till exempel genom certifiering enligt ISO 9001).
4. Skapa bättre förutsättningar för verksamhetens medarbetare
5. Bidra till bättre lönsamhet.
6. Optimera processerna i verksamheten, spara resurser och därigenom bidra till hållbar utveckling

Kommittén har som mål att främja användning och öka förståelsen för kvalitetsledningsstandarderna, bland annat genom att översätta kommitténs standarder samt bistå med tolkning av ISO 9001.

Är du intresserad av att gå med i kommittén?
Vi välkomnar nya deltagare, vänligen kontakta SIS Projektledning för mer information, se kontaktuppgifter till höger.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 13 arbetsgrupper
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.2, Validering av individuell kompetens
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien
SIS/TK 304/AG 3.5, Utbildning
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner och regioner
SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service
SIS/TK 304/AG 3.8, Ledningsgrupper
SIS/TK 304/AU, Kvalitetsledning AU
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
ABB AB, Västerås
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
DNV Business Assurance Sweden AB, Solna
EQS Consulting, Strandbaden
Ericsson AB, Linköping
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Meson Group AB, Laholm
NCC Sverige AB, Solna
NCC Sverige AB, Malmö
Qvalify AB, Jönköping
Region Kronoberg, Växjö
Region Örebro län, Örebro
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm
Stora Enso AB, Nacka
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Sustema AB, Stockholm
Södra Skogsägarna ekonomisk förening Södra Cell Värö, Väröbacka
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Group Sweden AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Öbergs Miljö & Kvalitetskonsult AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 176, Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies
ISO/TC 176/TG 1, Communications and product support
ISO/TC 176/TG 2, ISO 9001 Brand Integrity
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi:

ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology

SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor:

ISO/TC 176/SC 2/TG 4, Interpretations

SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001:

ISO/TC 176/SC 2, Quality systems

ISO/TC 176/SC 2/WG 29, Revision of ISO 9001

SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien:

ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies

Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i Verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

 

Var med och påverka

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitet (06) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen.

Klicka här för att gå till ISO Project (se status för olika ISO-standarder).

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningar för kommittédeltagare.

Tolkningsgrupp för ISO 9001

Tolkningsgruppen hjälper dig som arbetar med ISO 9001 att tolka kraven och formuleringarna i standarden. Här kan du läsa mer och skicka in din fråga.

ISO 9001-trädet

Bild över hur ISO 9001-serien är uppbyggd. Den fortsätter att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Webbinarium - Effektivt ledningsgruppsarbete

Ett webbinarium från den 18 mars 2024. 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Bengt Rydstedt
Vice projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Per Webb
Ordförande
Scania CV AB