Tolkningsgrupp för ISO 9001

SIS är nationell representant i ISO och därför också ansvarig för tolkningsgruppen. Vårt fokus handlar om utveckling och revidering av standardens innehåll. SIS Tolkningsgrupp är en arbetsgrupp som ligger under Kvalitetsledningskommittén (SIS/TK 304, AG 2.1 Tolkningsfrågor)

Ordförande:
Lennart Gidlöf (Sustema)

Sekreterare:
Tina Bohlin (SIS)  

Tolkningsgruppens aktiva medlemmar:
Tina Bohlin, SIS
Hans Skalin, NVBS Quality Consulting AB
Ellen Friberg, VisionL Kvalitetspartner AB
Per Webb, Scania CV AB
Esbjörn Grandalen, Västerviks kommun
Sofia Bern, Volvo Group Sweden AB
Joachim Stoppenbach, Canea Partner Group AB
Lillemor Harnell, Västra Götalandsregionen
Gerhard Persson, Qvalify AB
Eva-Stina Hedin, Rise Research Institutes of Sweden AB
Jeanette Harr, Volvo Car Corporation
Ulrika Linneroth, Volvo Car Corporation
Maria Eriksson, Ericsson AB
Lennart Gidlöf, Sustema AB
Åsa Eklund Falconer, SOS International AB
Kristina Leijonmalm, Försvarets Materielverk FMV
Sofia Öberg, Öbergs Miljö & Kvalitetskonsult AB
Christos Skodras, Bureau Veritas Certification Sverige AB
Angelique Björklund, Bureau Veritas Certification Sverige AB
Mats Andersson, EQS Consulting
Anna Vesterberg, 2B FINE AB
Anna Lindström, Marcus Berglund AB
Michael Sjöberg, Region Örebro Län


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Läs mer

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015.