Standard Svensk standard · SS 624070:2017

Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624070:2017

Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Kompetensförsörjningsprocessen – PDF

Paket: Kompetensförsörjningsprocessen – PDF

standard ikon pdf 1 st Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen

1 st Kompetensförsörjning – så här gör ni! PDF-Electronic...

Läs mer om paket Kompetensförsörjningsprocessen – PDF

Paketpris: (84,03 EUR) 975 SEK

Normalpris: (133,33 EUR) 1 547 SEK

Du sparar: (49,30 EUR) 572 SEK

Paket:
Kompetensförsörjningsprocessen

Paket: Kompetensförsörjningsprocessen

1 st Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen

1 st Kompetensförsörjning – så här gör ni!-PaperHandbook

Läs mer om paket Kompetensförsörjningsprocessen

Paketpris: (84,03 EUR) 975 SEK

Normalpris: (133,33 EUR) 1 547 SEK

Du sparar: (49,30 EUR) 572 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standard SS 624070:2017 beskriver och ger riktlinjer för Kompetensförsörjningsprocessen, dvs. hur en organisation kan säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov. Standarden är processinriktad, och den process som beskrivs kan tillämpas på alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt eller tjänst som tillhandahålls. Den nya utgåvan av SS 624070 skiljer sig från den förra främst genom att den inte längre är en ledningssystemstandard med krav, utan i stället en vägledande processtandard.

Fördelar med att använda standarden

För dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning är SS 624070 ett verkningsfullt stöd. Standarden ger dig redskap så att du utifrån uppställda mål kan utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens. På så vis kan verksamheten utvecklas både på kort och lång sikt.

En väl fungerande kompetensförsörjningsprocess ger många fördelar, t.ex.:

  • attraktiv arbetsplats
  • rätt kompetensutveckling
  • mer effektiv och flexibel organisation
  • ökad arbetstillfredsställelse
  • bättre hantering av oförutsedda händelser och risker.

Ta hjälp av standard SS 624070 och möjligheten att ytterligare stärka din organisations kompetensförsörjning!

Omfattning
Denna standard ger riktlinjer för kompetensförsörjningsprocessen och är tillämpbar på alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt eller tjänst som tillhandahålls.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624070:2017

Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Kompetensförsörjningsprocessen – PDF

Paket: Kompetensförsörjningsprocessen – PDF

standard ikon pdf 1 st Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen

1 st Kompetensförsörjning – så här gör ni! PDF-Electronic...

Läs mer om paket Kompetensförsörjningsprocessen – PDF

Paketpris: (84,03 EUR) 975 SEK

Normalpris: (133,33 EUR) 1 547 SEK

Du sparar: (49,30 EUR) 572 SEK

Paket:
Kompetensförsörjningsprocessen

Paket: Kompetensförsörjningsprocessen

1 st Kvalitetsledning - Kompetensförsörjningsprocessen

1 st Kompetensförsörjning – så här gör ni!-PaperHandbook

Läs mer om paket Kompetensförsörjningsprocessen

Paketpris: (84,03 EUR) 975 SEK

Normalpris: (133,33 EUR) 1 547 SEK

Du sparar: (49,30 EUR) 572 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - The process for competence management

Artikelnummer: STD-8027885

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-09

Antal sidor: 10

Ersätter: SS 624070:2009 , SS 624070:2009