Handbok

Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara. Vägledning till SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter, Hållbarhetskriterier

Köp

Pris: 450 SEK
standard ikon

Papper

Paket Paket:
SS-EN 16751:2016 och SIS HB 352, tryckt

Paket: SS-EN 16751:2016 och SIS HB 352, tryckt

1 st Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara –...

1 st Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier

Läs mer om paket SS-EN 16751:2016 och SIS HB 352, tryckt

Paketpris: (98,92 EUR) 1 150 SEK

Normalpris: (133,07 EUR) 1 547 SEK

Du sparar: (34,15 EUR) 397 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Den här handboken ger vägledning kring hur standarden SS-EN 16751 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier kan appliceras på svensk skogsråvara. Den hjälper både de som vill rapportera enligt standarden och de som vill kravställa med standarden som grund. Handboken kan även användas som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk. Handboken inleds med bakgrund om standarderna, projektet och om svenskt skogsbruk, för att sedan systematiskt gå igenom standarden, med fokus på hur de olika indikatorerna kan besvaras.

SS-EN 16751 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier är en europeisk standard framtagen på mandat av Kommissionen som en del av Lead Market Initiative. Syftet med denna standard (och övriga mandaterade standarder för biobaserade produkter) är att främja biobaserade produkter och att vara ett steg på vägen mot att göra EU världsledande inom bioekonomin. Standarden gäller samtliga biobaserade produkter från alla typer av biomassa, det innebär att den är ganska övergripande och ger grunden för ett systematiskt arbetssätt snarare än att gå in på detaljer eller sätta gränsvärden.

Denna handbok är framtagen som en del av projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, med finansiering av Vinnova. Arbetet med att ta fram den här handboken har projektletts av SIS. Innehållet är en gemensam konsensusprodukt skapat av delprojektets deltagare.

Ämnesområden

Biobaserade produkter (13.020.55)


Köp

Handbok

Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara. Vägledning till SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter, Hållbarhetskriterier
Pris: 450 SEK
standard ikon

Papper

Paket Paket:
SS-EN 16751:2016 och SIS HB 352, tryckt

Paket: SS-EN 16751:2016 och SIS HB 352, tryckt

1 st Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara –...

1 st Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier

Läs mer om paket SS-EN 16751:2016 och SIS HB 352, tryckt

Paketpris: (98,92 EUR) 1 150 SEK

Normalpris: (133,07 EUR) 1 547 SEK

Du sparar: (34,15 EUR) 397 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Redaktörer: Maria Gustafsson & Karin Vestlund Ekerby. SIS

Artikelnummer: BCK-80022270

Beteckning: SIS HB 352

Utgåva: 1

Utgiven: 2020-06-01

Antal sidor: 204

Förlag: Svenska institutet för standarder