Standardutveckling · SIS/TK 235

Cyklar

Att lära sig cykla är något som många lär sig i tidig ålder och att förflytta sig med cykel är mycket vanligt på många platser på jorden. Ofta cyklar man i tätbebyggda områden på samma stråk som bilar, lastbilar och bussar vilket medför stora risker som oskyddad cyklist. Detta ställer höga krav på att cykeln tillverkas och utrustas på ett sätt som ger trygghet och säkerhet för konsumenten.

Standardiseringen inom området cyklar ska underlätta tillverkning och handel med cyklar, ge trygghet och säkerhet för konsumenten, samt förbättra trafiksäkerheten.

Konsumenten ska kunna lita på att de cyklar som uppfyller EN-standard är ändamålsenliga och håller en god kvalitet. Genom krav på att produkterna ska uppfylla åtminstone minimikrav för funktion och säkerhet rensas de sämsta produkterna ut

Angränsande aktiviteter (t.ex. med cykelbarnstolar inom CEN/TC 252 Child care and use articles) bevakas genom de kanaler som finns.

Påverka nationellt och internationellt

Standardiseringens mål är att med hjälp av gemensamma europeiska standarder på området:

– Underlätta tillverkningen och handeln med cyklar

– Tillgodose konsumenternas behov av säkerhet, tillförlitlighet och användbarhet

– Definiera enhetliga och erkända provningsmetoder

– Finna praktiska lösningar för provningar och godkännanden

– Ge underlag för produkter med en vid marknad

– Uppnå ökad trafiksäkerhet.

Den tekniska kommittén skall utgöra referensforum för svensk medverkan och agerande i det europeiska och globala arbetet. Strategin för arbetet är:

– Aktivt deltagande i den europeiska standardiseringskommitteen CEN/TC 333 "Cycles" samt inom den globala standardiseringen inom ISO/TC 149 "Cycles". Svensk delegation närvarar på mötena och återrapporterar till vår kommitté.

– Frågor av speciellt intresse bevakas extra noga och diskussioner om direktiv och mandat som kan påverka den framtida inriktningen noteras speciellt.

– Sverige deltar som experter i de WG:n (Working Groups) där Sverige har behov av att påverka händelseutvecklingen.

– Vi är beredda att åta oss sekretariat på WG-nivå om detta bedöms ge oss extra fördelar.

– SIS/TK 235 svarar för koordination av arbetet och alla frågor som kommuniceras mot CEN/TC 333 och ISO/TC 149.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Arbetar nu med 36 standarder
EN 17404, Cyklar - Elassisterade cyklar - Del 2: Särskilda krav för elektriska mountainbikes
EN 15496, Cyklar - Krav och provningsmetoder för cykellås
ISO 8098, Cyklar - Säkerhetskrav för barncyklar
ISO 4210-1, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 1: Terminologi och definitioner
ISO 4210-2, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 2: Krav för city och trekking-, MTB- och racercyklar
ISO 4210-3, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 3: Allmänna provningsmetoder
ISO 4210-4, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 4: Provningsmetoder för bromsar
ISO 4210-5, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 5: Provningsmetoder för styranordning
ISO 4210-6, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 6: Provningsmetoder för ram och gaffel
ISO 4210-7, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 7: Provningsmetoder för hjul och fälgar
ISO 4210-8, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 8: Provningsmetoder för pedaler och vevpartier
ISO 4210-9, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 9: Provningsmetoder för sadlar och sadelstolpar
ISO 11243, Cyklar - Pakethållare för cyklar - Krav och provningsmetoder
ISO 8562, Cyklar - Styrstamskil - Kilvinkel
EN ISO 4210-1, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 1: Terminologi och definitioner
EN ISO 4210-2, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 2: Krav för city och trekking-, MTB- och racercyklar
EN ISO 4210-3, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 3: Allmänna provningsmetoder
EN ISO 4210-4, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 4: Provningsmetoder för bromsar
EN ISO 4210-5, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 5: Provningsmetoder för styranordning
EN ISO 4210-6, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 6: Provningsmetoder för ram och gaffel
EN ISO 4210-7, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 7: Provningsmetoder för hjul och fälgar
EN ISO 4210-8, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 8: Provningsmetoder för pedaler och vevpartier
EN ISO 4210-9, Cyklar - Säkerhetskrav - Del 9: Provningsmetoder för sadlar och sadelstolpar
EN ISO 8098, Cyklar - Säkerhetskrav för barncyklar
EN ISO 11243, Cyklar - Pakethållare för cyklar - Krav och provningsmetoder
EN 15194:2017/A1, Cyklar - Elassisterade cyklar - EPAC
EN CENTC 333, N751-1, Lastcyklar - Del 1: Termer och definitioner
EN CENTC 333, N752-2, Lastcyklar - Del 2: Lättviktslastcyklar med två hjul - Mekaniska aspekter
EN CENTC 333, N753-3, Lastcyklar - Del 3: Lättviktslastcyklar med fler än två hjul - Mekaniska aspekter
EN CENTC 333 N 759, Cycles - Electrically power assisted cycles - Anti tampering measures - Reproducible tests aiming at fighting counterfeiting
EN 15194:2017/A2, Cyklar - Elassisterade cyklar - EPAC
ISO 6742-1, Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 1: Lighting and light signalling devices
ISO 6742-2, Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 2: Retro-reflective devices
ISO 6742-3, Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 3: Installation and use of lighting and retro-reflective devices
ISO 6742-4, Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 4: Lighting systems powered by the cycle's movement
ISO 6742-5, Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 5: Lighting systems not powered by the cycle's movement
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Atran Velo AB, FALKENBERG
Cycleurope Sverige AB, VARBERG
Cykelbranschen, STOCKHOLM
Cykelfrämjandet, Stockholm
Jula AB, SKARA
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, ALNARP
Skeppshultcykeln AB, SKEPPSHULT
Stålhästen Cyklar AB, STOCKHOLM
Thule Sweden AB, HILLERSTORP
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 149, Cycles
ISO/TC 149/SC 1, Cycles and major sub-assemblies
ISO/TC 149/SC 1/WG 13, Revision of the series of ISO 4210:2014 and ISO 8098:2014
ISO/TC 149/SC 1/WG 14, Revision of ISO 8090:1990
ISO/TC 149/SC 1/WG 15, Electrically Power Assisted Cycles (EPACs)
ISO/TC 149/SC 1/WG 16, Revision of ISO 11243:2016
ISO/TC 149/SC 1/WG 17, Revision of ISO 6742 Part 1 to 5: 2015
CEN/TC 333, Cycles
CEN/TC 333/WG 1, Cycles for common use and bicycle trailers
CEN/TC 333/WG 5, Electric power assisted cycles
CEN/TC 333/WG 7, BMX - bicycles
CEN/TC 333/WG 8, Innovative materials used in the manufacturing of bicycles
CEN/TC 333/WG 9, Carrier cycles
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Cyklar (43.150)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka på föjande länkar för att ta dig till kommitténs Digitala arbetsyta eller Röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se