Standardutveckling · SIS/TK 285

Pannanläggningar

Vilka standarder, EU-direktiv och myndighetskrav gäller för dina pannanläggningar? Pannanläggningar ska konstrueras och tillverkas enligt det nya europeiska regelverket och därtill hörande standarder. För att underlätta tillämpningen av standarder och Direktivet för tryckbärande anordningar (PED), utarbetas även publikationer om pannanläggningar för ånga och hetvatten.

Gamla normer och anvisningar som exempelvis ångpannenormer, varm- och hetvattenanvisningar, fastbränsleanvisningar m.fl. uppfyller i vissa delar inte de krav på säkerhet och utrustningsstandard som ställs i EU-direktivet.

SIS tekniska kommitté för pannanläggningar arbetar med nya standarder (bl.a. SS-EN 12952 för vattenrörspannor och SS-EN 12953 för eldrörspannor) som avser tillverkning och krav på utrustning i enlighet med direktivet för tryckbärande anordningar (PED). Kommittén identifierar behovsområden där en gemensam tolkning av standard och myndighetsföreskrifter är till stöd i konstruktionsarbetet. Det medger effektivare upphandlingar och lägre kostnader totalt sett samt skapar en svensk vägledningsserie som kommer att ersätta de gamla normerna och anvisningarna.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN 12952-10:2021, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 10: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck
EN 12952-8, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 8: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen
EN 12952-9, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 9: Krav på eldningssystem för pulveriserade fasta bränslen
EN 12952-16, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 16: Krav för eldning på roster och fluidiserad bädd för fasta bränslen
EN 17692, Värmepannor - Huvudsaklig specifikation för indirekt uppvärmda, oventilerade (stängda) metalliska trycksatta bufferttankar - Krav, provning och märkning
EN 12953-9, Eldrörspannor - Del 9: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör
EN 12953-6, Eldrörspannor - Del 6: Krav på pannans utrustning
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
E.ON Energilösningar AB, Stockholm
Glassbolaget is & vanilj AB, Glassberga
Ingenjörsfirman Elektro Relä AB, Hägersten
Installed HB, Arboga
Lek & Lärande AB, Solna
VEÅ AB, Sävsjö
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Brännare, kokare (27.060) Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100) Bygginstallationer (91.140) Centralvärme (91.140.10) Elektriska rumsuppvärmningsapparater för hushållsbruk (97.100) Värmeapparater drivna med flytande bränsle (97.100.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se.invalid

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se.invalid