Standardutveckling · SIS/TK 225

Anläggningsmaskiner och gruvdrift

Anläggningsmaskiner är ett samlingsbegrepp för flera typer av fordon som används vid markarbeten, konstruktionsarbeten och gruvdrift. Exempel är grävmaskiner, lastdumprar och kompakteringsmaskiner. Då dessa ofta har ett högt kapacitetsutnyttjande och används under tuffa förhållanden så är det viktigt att optimera förhållandet mellan människa och maskin för att undvika skador.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom områdena ”Earth Moving Machinery” och ”Drill rigs” inom kommittén, främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och maskin. Som ett resultat av detta arbete finns idag närmare 200 standarder, t.ex. för provnings- och mätmetoder till förbättrad förarkomfort, som kontinuerligt behöver ses över. Den tekniska utvecklingen kräver också nya standarder, t.ex. inom elektronisk styrning och övervakning av maskinerna.

Ett arbete med att få en global säkerhetsstandard för anläggningsmaskiner har pågått i flera år. Förslagen har resulterat i standarden med beteckningen ISO 20474. Den europeiska säkerhetsstandarden för anläggningsmaskiner (EN 474-1- - 12) utkom 2006 och är föremål för löpande revisioner som en följd av utvecklingen inom området anläggningsmaskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 91 standarder
EN ISO 20500-1, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 20500-2, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Särskilda krav för vägfräsar
EN ISO 20500-3, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner
EN ISO 20500-4, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner
EN ISO 20500-6, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Särskilda krav för mobila matare
ISO 3449, Anläggningsmaskiner - Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) - Laboratorieprovning och prestandakrav
EN 474-1, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN 474-2, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Krav för schaktmaskiner
EN 474-3, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Krav för lastare
EN 474-4, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Krav för grävlastare
EN 474-5, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Krav för hydrauliska grävmaskiner
EN 474-6, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Krav för dumprar
EN 474-7, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Krav för motorschaktvagnar
EN 474-8, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 8: Krav för väghyvlar
EN 474-9, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 9: Krav för rörläggare
EN 474-10, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 10: Krav för dikesgrävare
EN 474-11, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 11: Krav för kompaktorer
EN 474-12, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 12: Krav för lingrävmaskiner
EN 474-13, Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 13: Krav för vältar
EN 12418, Stenkapningsmaskiner för byggarbetsplatser - Säkerhet
EN 13862, Maskiner för golvsågning - Säkerhet
ISO 20500-1, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
ISO 20500-2, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Särskilda krav för vägfräsar
ISO 20500-3, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner
ISO 20500-4, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner
ISO 20500-6, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 6: Materialmatare
ISO 6683, Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning
SS 749000, Anläggningsmaskiner - Provningsmetoder för energianvändning
EN 1009-6, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 6: Specifika krav för mobila maskiner
EN 16228-1:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN 16228-2:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 2: Mobila borriggar för anläggnings- och geoteknik, stenbrott och gruvor
EN 16228-3:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 3: Styrd horisontell borrutrustning
EN 16228-4:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 4: Grundläggningsutrustning
EN 16228-5:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 5: Slitsmursutrustning
EN 16228-6:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 6: Sprutnings-, gjutnings- och injekteringsutrustning
EN 16228-7:2014/A1, Borrnings- och grundläggningsutrustning - Säkerhet - Del 7: Utbytbar tilläggsutrustning
ISO 19014-2, Anläggningsmaskiner - Funktionssäkerhet - Del 2: Utformning och utvärdering av krav på hårdvara och arkitektur för säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet
ISO 20500-5, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Särskilda krav för utläggare
ISO/TS 15143-4, Anläggningsmaskiner och mobila väganläggningsmaskiner - Datautbyte på arbetsområde - Del 4: Topografiska data för arbetsområde
ISO 19426-6, Strukturer för gruvschakt - Del 6: Utformning av schaktinklädnad
EN ISO 6683, Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning
ISO , Determination and measurement method of production amount - Mobile crusher of aggregates for stone
ISO 23285, Lantbruksmaskiner, traktorer och anläggningsmaskiner - Säkerhet hos elektriska och elektroniska komponenter och system som verkar vid 32 till 75 VDC och 21 till 50 VAC
ISO/TR 25398, Anläggningsmaskiner - Riktlinjer för bedömning av exponering för helkroppsvibrationer från åkmanövrerade maskiner - Användning av harmoniserade data uppmätta av internationella institut, organisationer och tillverkare
EN , Earth-moving machinery - Safety - Contamination protective systems / ändras till: Protective ventilation systems
EN , Earth-moving machinery - Safety - Demolition machinery / ändras till: Demolition application
ISO 6011, Anläggningsmaskiner - Instrumenteringstablå för manövrering
ISO 20500-7, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Särskilda krav för betongbeläggnings- och texturhärdningsmaskiner
EN ISO 20500-5, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Särskilda krav för utläggare
ISO 6405-1:2017/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Symboler för förarreglage och andra skyltar - Del 1: Allmänna symboler - Tillägg 1: Ytterligare symbpler
ISO 6405-2:2017/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Symboler för förarreglage och andra skyltar - Del 2: Symboler för särskilda maskiner, utrustningar och tillbehör - Tillägg 1: Ytterligare symboler
ISO 6165, Earth-moving machinery — Basic types — Identification and terms and definitions
ISO 21815-1, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 1: Allmänna krav
ISO 21815-3, Anläggningsmaskiner - Varning för och undvikande av kollision - Del 3: Riskområde och risknivå
EN ISO 20500-7, Mobila väganläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 7: Särskilda krav för betongbeläggnings- och texturhärdningsmaskiner
EN ISO 6165, Anläggningsmaskiner - Grundtyper - Identifiering och terminologi
ISO 23725, FMS interface to autonomous haulage
EN ISO 19014-2, Anläggningsmaskiner - Funktionssäkerhet - Del 2: Utformning och utvärdering av krav på hårdvara och arkitektur för säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet
EN 13035-1, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas - Säkerhetskrav - Del 1: Utrustning för lagring, hantering och transport i fabriksanläggningen
EN 13035-2, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas - Säkerhetskrav - Del 2: Förvaring, hantering och transportutrustning utanför fabriksanläggningen
EN 15163-1, Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten - Säkerhetskrav - Del 1: Krav för stationära diamantvajersågar
EN 15163-2, Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten - Säkerhetskrav - Del 2: Krav för transportabla diamantvajersågar
ISO 24451-1, Mining-Rock mechanics - Part 1: Terminology
EN 1009-2:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 2: Specifika krav för maskiner för matning
ISO 22932-3, Gruvdrift - Terminologi - Del 3: Bergmekanik
ISO 22932-4, Gruvdrift - Terminologi - Del 4: Prospektering och utforskning
ISO 22932-5, Gruvdrift - Terminologi - Del 5: Borrning och sprängning
EN 13042-3, Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas - Säkerhetskrav - Del 3: IS-maskiner
EN 1009-1:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav för enskilda maskiner och bearbetningsanläggningar
ISO 3164:2013/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
EN ISO 3164:2013/A1, Anläggningsmaskiner - Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
ISO 12509, Anläggningsmaskiner och terränggående truckar - Belysning, ljussignaler, markeringsljus och reflexer
ISO 5953, Earth-moving machinery- Material handling arms on loaders and backhoe loaders- General requirements
ISO 21467, Anläggningsmaskiner - Horisontalborrar (HDD) - Handelsspecifikationer
ISO 19711-2, Byggmaskiner och -utrustningar - Mobila blandare - Del 2: Säkerhetskrav
ISO 7021, Earth-moving machinery and machinery for forestry — Operator protective structures — Material performance requirements
ISO 6085, Byggmaskiner och -utrustning - Självlastande mobila betongblandare - Säkerhetskrav och verifiering
ISO 7334, Earth-moving machinery — Taxonomy and definitions for terms related to automated and autonomous machines
EN 1009-3:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 3: Specifika krav för maskiner för krossning och malning
EN 1009-4:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 4: Specifika krav för siktmaskiner
EN 1009-5:2020/A1, Anläggningsmaskiner - Maskiner för mekanisk behandling av mineraler och liknande solida material - Säkerhet - Del 5: Specifika krav för maskiner för rengöring, återvinning, sortering och lerbehandling
ISO 13031:2016/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Snabbkoppling - Säkerhet - Tillägg 1
EN ISO 23875, Gruvdrift - Operatörsutrymmen - Luftkvalitetskontrollsystem och luftrenhetsprovning
ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 2: Draghjälpsvinschar
EN ISO 19472-2, Skogsmaskiner - Vinschar - Del 2: Draghjälpsvinschar
ISO 13649, Earth-moving machinery — Fire prevention
ISO 8811, Anläggningsmaskiner - Vältar och kompaktorer - Handelsspecifikationer
ISO 13459:2012/Amd 1, Anläggningsmaskiner - Instruktörssäte - Specifikation av skyddsutrymmet - Tillägg 1
ISO 22932-6, Mining — Vocabulary — Part 6: Mine hosting equipment
ISO 12848, Mine hoists and mine winders — Safety requirements
ISO/TR 6750-2, Anläggningsmaskiner - Bruksanvisning - Del 2: Referenser
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 298 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Brokk AB, Skellefteå
Leica Geosystems Technology AB, Stockholm
Rototilt Group AB, Vindeln
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100) Anläggningsmaskiner (14.090) Maskiner för gruvor under jord (14.500) Maskinsäkerhet (14)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lisa Almkvist
Projektledare
lisa.almkvist@sis.se.invalid

Sara Berggren
Projektledare
sara.berggren@sis.se.invalid

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se.invalid