Standardutveckling · SIS/TK 360

Brand och räddning - LADES NER 2022 - Se TK 631, TK 632, TK 633

Användandet av standarder inom brand och räddning syftar till att säkerställa kvalitén och för att underlätta internationell handel för produkter och tjänster. Standarder används även för att förebygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. Det ska även tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för deklarerad säkerhet och miljöegenskaper. Standardisering omfattar allt som bidrar till god brandskyddsteknik och säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordningen 305/2011. SIS/TK 360 är organiserad i tre olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN.

SIS/TK 360 bestod av tre arbetsgrupper.  Den lades ner 2022 och från dess arbetsgrupper bildades i stället tre separata kommittéer.

SIS/TK 360/AG 01 - Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten --> 
SIS/TK 631 Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten 

SIS/TK 360/AG 02 - Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem -->
SIS/TK 632 Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem

SIS/TK 360/AG 03 - Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation -->
SIS/TK 633 Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation

 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 03, Fasta släcksystem och brandgasventilation
Internationellt deltagande 65 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/TC 191, Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten:

CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment

CEN/TC 192/WG 2, Firefighting pumps

CEN/TC 192/WG 3, Firefighting and rescue service vehicles

CEN/TC 192/WG 4, High rise aerial appliances

CEN/TC 192/WG 7, Hydraulic rescue tools and lifting bags

CEN/TC 192/WG 8, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps

CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment

CEN/TC 70/WG 2, Mobile extinguishers

CEN/TC 70/WG 3, Fire blanket

CEN/TC 70/WG 5, Revision of EN 3

CEN/TC 70/WG 6, Portable aerosol dispensers

CEN/TC 70/WG 7, Maintenance of extinguishers

ISO/TC 21/SC 2, Manually transportable fire extinguishers

SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem:

CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems

CEN/CLC/JTC 4/WG 1, Remote Services for fire safety and security systems

CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems

CEN/TC 72/WG 10, Optical beam smoke detectors

CEN/TC 72/WG 11, Guidelines for planning, design and installation

CEN/TC 72/WG 12, Multi-sensor detectors

CEN/TC 72/WG 14, Smoke Alarm devices

CEN/TC 72/WG 15, Routing devices

CEN/TC 72/WG 16, Aspirating smoke detectors

CEN/TC 72/WG 17, Input/output devices

CEN/TC 72/WG 18, Line-type heat detectors

CEN/TC 72/WG 19, Components using Radio links

CEN/TC 72/WG 20, CO detectors

CEN/TC 72/WG 21, Duct smoke detectors

CEN/TC 72/WG 22, Revision of EN 54-1

CEN/TC 72/WG 23, Voice alarm components and installation

CEN/TC 72/WG 3, Fire alarm devices

CEN/TC 72/WG 4, Flame detectors

CEN/TC 72/WG 5, Point heat and smoke detectors and short-circuit isolators

CEN/TC 72/WG 6, Manual call points

CEN/TC 72/WG 7, Control and indicating equipment

CEN/TC 72/WG 8, Power supply equipment

CEN/TC 72/WG 9, System requirements

ISO/TC 21/SC 3, Fire detection and alarm systems

SIS/TK 360/AG 03, Fasta släcksystem och brandgasventilation:

CEN/TC 191, Fixed firefighting systems

CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components

CEN/TC 191/SC 1/WG 1, Smoke barriers

CEN/TC 191/SC 1/WG 2, Natural smoke & heat exhaust ventilators

CEN/TC 191/SC 1/WG 3, Powered smoke & heat exhaust ventilators

CEN/TC 191/SC 1/WG 5, Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems

CEN/TC 191/SC 1/WG 6, Design and calculation methods and installation procedures for pressure differential smoke control systems

CEN/TC 191/SC 1/WG 7, Power supplies

CEN/TC 191/SC 1/WG 8, Smoke ducts and dampers

CEN/TC 191/SC 1/WG 9, Smoke control in covered vehicle parks

CEN/TC 191/WG 10, Water mist systems

CEN/TC 191/WG 12, Mandate

CEN/TC 191/WG 2, Foam extinguishing systems

CEN/TC 191/WG 3, Fire extinguishing media - Foam

CEN/TC 191/WG 4, Powder extinguishing systems

CEN/TC 191/WG 5, Sprinkler systems

CEN/TC 191/WG 6, Gas extinguishing Systems and components

ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting

ISO/TC 21/SC 5, Fixed firefighting systems using water

ISO/TC 21/SC 6, Foam and powder media and firefighting systems using foam and powder

ISO/TC 21/SC 8, Gaseous media and firefighting systems using gas

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Karin Ekström
Projektkoordinator
karin.ekstrom@sis.se