Standardutveckling · SIS/TK 633

Fasta släcksystem och brandgasventilation

SIS/TK 633 deltar aktivt i den europeiska standardiseringen av produkter, komponenter, system och provningsmetoder för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilation för installation i byggnader.

Standardiseringen bygger på de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' och EU byggproduktförordning CPR 305/2011.

Kommitténs bevakar det internationella standardiseringsarbetet för att få tidig kunskap om och kunna påverka framtida krav och riktlinjer för produkter och provning för att tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för säkerhet och miljöegenskaper.

Användandet av standarder syftar till att säkerställa kvalitén och underlätta internationell handel för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilation för installation i byggnader. Standarderna definierar design, konstruktion, hållbarhet och underhåll av produkter och system, så att de uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i syfte att förebygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. 

SIS/TK 633 bevakar för närvarande svenska intressen i revideringen av flera standarder inom sprinkler, vattendimsystem och brandgasventilation

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 24 standarder
EN 14972-5, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 5: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för parkeringsgarage
EN 14972-12, Fasta släcksystem - Vattendimma -Del 12: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för fritöser
EN 14972-13, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 13: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för bänkar och annan liknande utrustning
EN 14972-17, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 17: Provningsmetod för vattendimsystem avsedda för bostäder
EN 15004-3, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 3: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläcksystem för HCFC Blend A släckmedel
EN 12094-8, Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
EN 12101-1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar
ISO 21805, Vägledning för utformning, val och installation av ventilationluckor för att skydda byggnaden med gassläcksystem
ISO 14520-1, Gasbaserade brandsläckningssystem - Fysiska egenskaper och systemdesign - Del 1: Allmänna krav
EN 12845-1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem -Del 1: Utförande, installation och underhåll
EN 12416-1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
EN 13565-2:2018+AC:2019/A1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Skumsystem - Del 2: Utförande, installation och underhåll
EN 12845-2, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem -Del 2:Design och installation av ESFR och CMSA sprinklersystem
EN 14972-4, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 4: Testprotokoll för automatiska munstyckssystem avsedda för icke-lagringsrisker
EN 17450-2, Fasta släcksystem - Komponenter för vattendimsystem - Del 2: Krav och testmetoder för munstycken
EN 12845-3, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem -Del 3: Vägledande dokument vid jordbävning
EN 15004-1, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll
EN 15004-11, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 11: Fysiska egenskaper och systemkonstruktion av gassläckningssystem för släckmedel Halocarbon Blend 55
EN 12094-13, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler
EN 12259-15, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 15: Sprinkler med en k-faktor på minst K160, sprinkler med utökad täckning på minst K80 och CMSA-sprinkler
EN 17966, Brand och räddning -Koldioxidsläckningssystem för användning i lokaler - Design och installation
EN 12416-3, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 3: Krav och testmetoder för torrt kemiskt pulver i marin miljö
EN 17451, Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, montering, installation och idrifttagning av pumpenheter
EN 17446:2021/A1, Brand och räddning - Brandsläckningssystem i storkök - Utförande och provningskrav
Visa fler Visa färre
Utgivet 97 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
Albacon AB, Nacka
Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Bravida Sverige AB, Hägersten
Convise AB, Stockholm
Dafo Brand AB, Tyresö
Dafo Vehicle Fire Protection AB, Tyresö
Firefly AB, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Marioff Skandinavien AB, Kista
R-Contracting AB, Åby
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Svenska Brandsäkerhetsföretag Svebra, Skellefteå
Ventisol Brandventilatorer AB, Kristinehamn
WSP Sverige AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/TC 191, Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 191/SC 1/WG 1, Smoke barriers
CEN/TC 191/SC 1/WG 2, Natural smoke & heat exhaust ventilators
CEN/TC 191/SC 1/WG 3, Powered smoke & heat exhaust ventilators
CEN/TC 191/SC 1/WG 5, Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems
CEN/TC 191/SC 1/WG 6, Design and calculation methods and installation procedures for pressure differential smoke control systems
CEN/TC 191/SC 1/WG 7, Power supplies
CEN/TC 191/SC 1/WG 8, Smoke ducts and dampers
CEN/TC 191/SC 1/WG 9, Smoke control in covered vehicle parks
CEN/TC 191/WG 10, Water mist systems
CEN/TC 191/WG 12, Mandate
CEN/TC 191/WG 2, Foam extinguishing systems
CEN/TC 191/WG 3, Fire extinguishing media - Foam
CEN/TC 191/WG 4, Powder extinguishing systems
CEN/TC 191/WG 5, Sprinkler systems
CEN/TC 191/WG 6, Gas extinguishing Systems and components
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Tomas Åberg
Ordförande
Brandskyddsföreningens Service AB