Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-3

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 3: Bestämning av explosionsindex för bränsle-luftblandningar (utom damm-luftblandningar och gas-luftblandningar)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-3

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 3: Bestämning av explosionsindex för bränsle-luftblandningar (utom damm-luftblandningar och gas-luftblandningar)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Explosionsskydd (13.230)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-3

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 3: Bestämning av explosionsindex för bränsle-luftblandningar (utom damm-luftblandningar och gas-luftblandningar)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Explosion protection systems - Part 3: Determination of explosion indices of fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixtures

Artikelnummer: STD-9693

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 6