Handbok

Utformning av försörjningssystem för gas

Köp

Pris: 1 150 SEK
standard ikon

Papper

Boken underlättar arbetet för dig som arbetar med framtagning av försörjningssystem för industrigaser. Den behandlar de bestämmelser som måste beaktas vis konstruktion, installation, provning och drifttagning. Boken ger även goda råd och hjälp i andra frågor för att höja säkerheten.

Här redovisas även bestämmelser för alla tryck och diametrar. Boken har även två bilagor, den första beskriver egenskaper och risker med de vanligaste gaserna. den andra beskriver bestämmelserna vid användning av brandfarlig gas.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230) Rör Allmänt (23.040.01)


Köp

Handbok

Utformning av försörjningssystem för gas
Pris: 1 150 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-44435

Beteckning: SV 39

Utgiven: 2006-03-01

Förlag: SVETSKOMMISSIONEN