Standardutveckling · SIS/TK 001

SIS/SEK ATEX

Ett harmoniseringsarbete pågår i Europa, för att få gemensamma standarder till hjälp för att förebygga explosioner i teknisk utrustning. Arbetet är i Europa mandaterat under ATEX-produktdirektiv 1994/9/EG. Grundläggande krav på zonklassning, arbete och användning av utrustningar för att undvika explosion styrs av ATEX användardirektiv 1999/92/EG.

Explosiv atmosfär kan finnas i många olika miljöer där brännbara ämnen och substanser används. Det kan vara damm, vätskor, ånga eller gas och dimma. För att undvika explosioner eller i alla fall minska konsekvenserna av en explosion behövs information och specifikationer om den brännbara substansen och utrustning som används i dessa miljöer måste vara specialdesignad för ändamålet. Det finns också speciella metoder och säkerhetssystem som kan användas för att förhindra eller minska riskerna. Syftet med standardiseringen inom SIS/TK 001 är att ställa upp krav och metoder för att uppnå bästa möjliga säkerhet mot explosioner.

SIS/TK 001 omfattar explosionsskydd av icke elektrisk utrustning för explosiv atmosfär. Den elektriska utrustningen behandlas av SEK/TK 31. Explosiva varor för civilt bruk behandlas av SIS/TK 436.

Sedan 2012 har SIS tillsammans med SEK gemensamt arbetat inom området för Explosiv atmosfär. SEK har idag huvudansvaret att arbetet bedrivs inom området. På SIS heter kommittén SIS/TK 001 ATEX och på SEK heter samma kommitté SEK/TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär.

Deltagande organisationer i SEK/TK 31

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Arbetar nu med 12 standarder
EN ISO/IEC 80079-41, Explosiv atmosfär - Del 41: Förbränningsmotorer
EN 14983, Explosiv atmosfär - Förebyggande och skydd mot explosion i gruvor under jord - Utrustning och skyddssystem för länsning av gruvgas
EN 14986, Explosiv atmosfär - Konstruktion av fläktar för explosionsfarlig miljö
EN ISO/IEC 80079-49, Explosiv atmosfär - Del 49: Flamspärrar - Driftskrav, provningsmetoder och gränser för bruk
ISO/IEC 80079-41, Explosive atmospheres — Part 41: Reciprocating internal combustion engines
ISO/IEC 80079-49, Explosive atmospheres — Part 49: Flame arresters — Performance requirements, test methods and limits for use
EN 13237, Explosiv atmosfär - Termer och definitioner för utrustning och skyddande system avsedda för användning i explosiv atmosfär
EN ISO/IEC 80079-50, Explosiv atmosfär - Del 50: Tryckavlastning vid explosion
ISO/IEC 80079-50, Explosive atmospheres — Part 50: Explosion venting devices
EN 1127-1:2019/A1, Explosiv atmosfär - Förhindrande av och skydd mot explosion - Del 1: Grundläggande begrepp och metodik
EN 14373:2021/A1, Explosionsskyddssystem
EN 15089, Explosiv atmosfär - System för explosionsisolering
Visa fler Visa färre
Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
CEN/TC 305, Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 1, Test methods for determining the flammability characteristics of substances
CEN/TC 305/WG 2, Equipment for use in potentially explosive atmospheres
CEN/TC 305/WG 3, Devices and systems for explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 4, Terminology and Methodology
CEN/TC 305/WG 5, Equipment and components in underground mines and reciprocating internal combustion engines for potential explosive atmospheres
CEN/TC 305/WG 6, Flame arresters
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Explosionsskydd (13.230)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Kent Ruuth
Ordförande
Kent Ruuth Konsult AB