Standard Svensk standard · SS-EN 17624:2022

Bestämning av explosionsgränser för gaser och ångor vid förhöjt tryck, förhöjda temperaturer eller med andra oxidationsmedel än luft

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17624:2022

Bestämning av explosionsgränser för gaser och ångor vid förhöjt tryck, förhöjda temperaturer eller med andra oxidationsmedel än luft
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method to determine the explosion limits of gases, vapours and their mixtures, mixed with a gaseous oxidizer or an oxidizer/inert gas mixture at pressures from 0,10 MPa to 10 MPa and for temperatures up to 400 °C.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17624:2022

Bestämning av explosionsgränser för gaser och ångor vid förhöjt tryck, förhöjda temperaturer eller med andra oxidationsmedel än luft
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK ATEX, SIS/TK 001

Internationell titel: Determination of explosion limits of gases and vapours at elevated pressures, elevated temperatures or with oxidizers other than air

Artikelnummer: STD-80034346

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-03-28

Antal sidor: 24