Standard Svensk standard · SS-EN 14522:2005

Explosiv atmosfär - Bestämning av självtändningstemperatur hos gaser och ångor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14522:2005

Explosiv atmosfär - Bestämning av självtändningstemperatur hos gaser och ångor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard test method is designed to determine the auto ignition temperature of a flammable gas or vapour in mixture with air, or air/inert gas, at ambient pressure up to 650 °C. It is not suitable to describe the interactions of hot surfaces with explosives.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14522:2005

Explosiv atmosfär - Bestämning av självtändningstemperatur hos gaser och ångor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK ATEX, SIS/TK 001

Internationell titel: Determination of the auto ignition temperature of gases and vapours

Artikelnummer: STD-40915

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-07

Antal sidor: 23