Standardutveckling · SIS/TK 436

Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor innefattar bland annat krut, sprängämnen, ammunition och används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten samt gruv- och anläggningsföretag. Syftet med kommitténs standardiseringsarbete är att ta fram bra standarder för civila sprängmedel som väl överensstämmer med svenska och internationella krav.

Genom Alfred Nobel har Sverige blivit en ledande nation inom sprängmedelsområdet. Produktutvecklingen på det civila området bedrivs i nära kontakt med den svenska gruvnäringen. Stora kunder kan också vara olika anläggningsverksamheter.

Kommittén för explosiva varor för civilt bruk arbetar med att påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN och standarderna utformas i enlighet med de europeiska direktiv och svenska föreskrifter som finns för explosiva varor. Såväl tillverkare som användare deltar i projektet.

Standardiseringsarbetet omfattar bland annat sprängkapslar, överföringsenheter och stubiner. Standarderna tar fram gemensam terminologi och kategorisering av produkterna samt provningsmetoder, produkt- och användningskrav. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i ett 60-tal standarder. Explosiva varor för militär användning och ammunition ingår inte i kommitténs arbete.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, provning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas och brukas efter samstämmiga krav. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndighet, inköpare och övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man tolkar dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för explosiva varor för civilt bruk. Kanske att du idag jobbar som tillverkare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 80 standarder
ISO , Safety Requirements for Pyrotechnic of fireworks
EN 16256-1, Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 1: Terminologi
EN 16256-2, Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 2: Kategorier för pyrotekniska produkter för teaterbruk
EN 16256-3, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 3: Krav för konstruktion och prestanda
EN 16256-4, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 4:Märkningskrav och användarinstruktioner
EN 16256-5, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 5: Provningsmetoder
EN 15947-1, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 1: Terminologi
EN 15947-2, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 2: Kategorier och typer av fyrverkerier
EN 15947-3, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 3: Lägsta krav på märkning
EN 15947-4, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 4: Provningsmetoder
EN 15947-5, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 5: Krav för konstruktion och prestanda
ISO 22863-7, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 7: chlorates content by Chemical Titration Analysis
ISO 22863-8, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 8: Arsenic content by hydride generation-atomic fluorescence spectrometry
EN 16263-1, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 1: Terminologi
EN 16263-2, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 2: Krav
EN 16263-3, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 3: Kategorier och typer
EN 16263-4, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 4: Testmetoder
EN 16263-5, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 5: Lägsta krav på märkning och bruksanvisning
EN 16265, Pyrotekniska artiklar - Andra pyrotekniska artiklar - Tändningsanordningar
EN 16261-1, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 1: Terminologi
EN 16261-2, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 2: Krav
EN 16261-3, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 3: Provningsmetoder
EN 16261-4, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 4: Märkningskrav och slutanvändardokumentation
ISO 22863-11, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 11: Phosphorus content by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
ISO 22863-12, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 12: Picrates/picric acid by high performance liquid chromatography
EN 13763-8, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 8: Bestämning av hållfasthet mot vibration för stubinsprängkapsel
EN 13763-15, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 15: Bestämning av ekvivalent initierförmåga
EN 13763-23, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 23: Bestämning av signalledares stötvågshastighet
EN 13763-9, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 9: Bestämning av sprängkapslars böjhållfasthet
EN 13763-7, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 7: Bestämning av den mekaniska styrkan för sprängkapseltrådar, signalledare, kopplingar, krymp och förslutningar
EN 13763-18, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 18: Bestämning av serietändströmmen för elektriska sprängkapslar
EN 13763-16, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 16: Bestämning av fördröjningstid
EN 13763-22, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 22: Bestämning av kapacitans, isolationsmotstånd och isolationsgenomslag för sprängkapseltrådar
EN 13763-25, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 25: Bestämning av överföringsenhets och kopplingtillbehörs överföringsförmåga
EN 13763-21, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 21: Bestämning av elektriska sprängkapslars överslagsspänning
EN 13763-4, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 4: Bestämning av hållfasthet mot slitage för sprängkapseltrådar och signalledare
EN 13763-11, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 11: Bestämning av sprängkapslars och överföringsenheters hållfasthet mot skada vid fall
EN 13763-6, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 6: Bestämning av hållfasthet mot kinkskador vid låga temperaturer för sprängkapseltrådar
EN 13763-12, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 12: Bestämning av hållfasthet mot hydrostatiskt tryck
EN 13763-24, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 24: Bestämning av signalledares ledningsförmåga
EN 13763-5, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 5: Bestämning av hållfasthet mot skärskador för sprängkapseltrådar och signalledare
EN 13763-1, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 1: Fordringar
EN 13763-2, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet
EN 13763-3, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 3: Bestämning av slagkänslighet
EN 13763-13, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 13: Bestämning av elektriska sprängkapslars känslighet mot elektrostatiska urladdningar
EN 13763-17, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 17: Bestämning av elektriska sprängkapslars tändström
EN 13763-19, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 19: Bestämning av tändimpuls för elektriska sprängkapslar
EN 13763-20, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 20: Bestämning av elektriska sprängkapslars resistans
EN 13630-10, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 10: Bestämning av detonerade stubins initierförmåga
EN 13631-2, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet för explosiva varor
EN 13631-5, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 5: Bestämning av vattenkänslighet
EN 13631-6, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 6: Bestämning av känslighet för hydrostatiskt tryck
EN 13631-14, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 14: Bestämning av detonationshastighet
EN 13630-4, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 4: Bestämning av detonerande stubins slagkänslighet
EN 13630-8, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 8: Bestämning av vattenkänslighet
EN 13630-3, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för detonerande stubins kärna
EN 13630-9, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 9: Bestämning av överföring av detonation från detonerande stubin till annan detonerande stubin
EN 13630-7, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 7: Bestämning av detonerande stubins initierbarhet
EN 13630-5, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 5: Bestämning av hållfasthet mot slitage
EN 13630-6, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 6: Bestämning av detonerande stubins draghållfasthet
EN 13630-2, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet
EN 13630-12, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 12: Bestämning av säkerhetsstubins brinnhastighet
EN 13630-1, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 1: Fordringar
EN 13630-11, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 11: Bestämning av detonerande stubins detonationshastighet
EN 13631-11, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 11: Bestämning av detonationsöverföring
EN 13631-3, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för explosiva varor
EN 13631-4, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 4: Bestämning av slagkänslighet för explosiva varor
EN 13631-7, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 7: Bestämning av säkerhet och tillförlitlighet vid extrema temperaturer
EN 13631-10, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 10: Metod för verifiering av initierbarhet
EN 13631-13, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 13: Bestämning av densitet
EN 13857-1, Explosiva varor för civilt bruk - Del 1: Terminologi
EN 13857-3, Explosiva varor för civilt bruk - Del 3: Information till användaren
EN 13938-1, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 1: Fordringar
EN 13938-2, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 2: Bestämning av känslighet för statisk urladdning
EN 13938-3, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 3: Bestämning av övergång från deflagration till detonation
EN 13938-4, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 4: Bestämning av brinnhastighet vid normala förhållanden
EN 13938-5, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 5: Bestämning av håligheter och sprickor
EN 13938-7, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 7: Bestämning av svartkruts egenskaper
EN 13631-1, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 1: Fordringar
EN 13763-27, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 27: Definitioner, metoder och fordringar för elektroniska tändsystem
Visa fler Visa färre
Utgivet 89 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
LKAB Kimit AB, Kiruna
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2021
december
tor
9
SIS/TK 436 Möte
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
annika.almqvist@sis.se.invalid

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se.invalid