Standardutveckling · SIS/TK 262

Lyftkranar

Lyftkranar av olika slag används världen över inom bland annat transport, byggnad, stålindustri, hamnarbete, mekanisk verkstadsindustri och där det i övrigt krävs säkra lyft och säkra transporter. De europeiska standarderna som utvecklas är harmoniserade med EU:s maskindirektiv, så att om en lyftkran uppfyller kraven i standarden kan man vara säker på att den även uppfyller kraven i maskindirektivet. Just nu pågår revideringar av bland annat standarden för dimensionering av lyftkranar (SS-EN 13001) och mobilkranar (SS-EN 13000).

Kommittén för lyftkranar arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både europeiskt, globalt och nationellt. Det europeiska standardiseringsarbetet sker i kommittén Cranes, CEN/TC 147 omfattar huvudsakligen dimensionering av kranar, elutrustning till kranar, förarhytter m.m. samt krantyper - såsom tornkranar, mobilkranar, lastbilskranar, portal- och svängkranar, traverskranar, staplingskranar och serielyftdon utom lyftplattformar.

Avsikten med standardiseringsarbetet är att åstadkomma enhetliga regler för provningsmetoder, produktkrav, dimensionsstandarder, materialkrav, ergonomiska krav, användnings- och kassationsregler m.m. för att ge:

  •  Minskad risk för skador på personer genom t ex brott, överbelastning e. dyl,
  •  Säkra lyft genom bra produktkrav med tillvaratagande av gjorda erfarenheter,
  •  Tidig information om internationella utvecklingstrender inom området,
  •  Fri handel över gränserna genom samordnad europeisk och internationell standard.

För bakgavellyftar, se SIS/TK 548. För lyftplattformar, se SIS/TK 267. För lyftredskap, se SIS/TK 222. För hissar, se SIS/TK 211.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 31 standarder
ISO 15442, Lyftkranar - Säkerhetskrav för lastbilskranar
ISO 9928-2:2007/Amd 1, 3Lyftkranar - Instruktioner för krankörning - Del 2: Mobilkranar
EN 16851, Cranes - Light crane systems
ISO 8566, Lyftkranar - Förarhytter - Del 2: Mobilkranar
ISO N347, Selection, limit states and proof of competence of wire ropes
ISO 18467, Cranes - Safety requirements for offshore cranes
EN 13001-3-2:2014/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-2: Gränsvärden och verifiering av system för löpande linor
ISO 9374-2, Lyftkranar - Informationskrav - Del 1: Mobila kranar
EN 14439, Lyftkranar -Tornkranar
N1029, Lyftkranar -
EN 13001-3-8, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-8: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Axlar
ISO 12480-2, Cranes - Safe use - Part 2: Mobile Cranes
ISO 16881-1, Cranes - Design calculation for rail wheels and associated trolley track supporting structure - Part 1: (The part "General" is droped)
ISO 11661, Mobile cranes — Presentation of rated capacity charts
CEN/TS 17471, Cranes - Loader cranes - Interface between loader cranes and work platforms
ISO 23705, Cranes - Classification - Part 2: Mobile cranes
ISO 12210-5, Cranes - Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions - Part 5: Bridge cranes and gantry cranes
ISO 8686-1/Amd 1, Lyftkranar - Beräkningsregler för laster och lastkombinationer- Del 1: Allmänt-Tillägg 1
ISO 23778, Proof of competence of hydraulic cylinders in crane applications
ISO/TS 23624, Cranes — Safe use of high-performance fibre ropes in crane applications
ISO 13200, Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles
ISO 24658-1, Cranes—Principles of safety management for wind by users — Part 1: General
EN 13852-1, Lyftkranar - Offshorekranar - Del 1: Offshorekranar för allmänt ändamål
ISO 12480-1, Cranes — Safe use — Part 1: General
EN 13000, Lyftkranar - Mobilkranar
ISO 12210, Cranes — Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions
EN 13001-3-1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-1: Gränsvärden och verifiering av stålstrukturer
EN 14439, Lyftkranar - Tornkranar
EN 13001-3-4/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-4: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Lager
EN 13157/rev, Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar
EN 13557, Lyftkranar - Manöverorgan och manöverplatser
Visa fler Visa färre
Utgivet 83 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Mobilkranföreningens Service AB, Stockholm
Ovako Bar AB Ett, Smedjebacken
Svenska Lyft AB, Halmstad
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftdon Allmänt (53.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SS-EN 12999:2020 Lastbilskranar är publicerad

Den 19 oktober 2020 fastställdes den tredje utgåvan av standarden SS-EN 12999:2020.

Standarden ersätter EN 12999:2011+A2:2018 och två stora förändringar är:

  • referensen EN 954-1:1996 ersätts av EN ISO13849-1:2015
  • avsnitt för stabilitetstest är förbättrat

Den nya standarden för lastbilskranar, SS-EN 12999:2020, hittar du här

Standarden har tagit fram inom CEN/TC 147/WG 18 Loader cranes, med Lars Rydahl på HIAB som projektledare. Lars är även ordförande i WG 18 och deltagare i bl.a. SIS/TK 262 Lyftkranar.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se.invalid

Jörgen Wyke
Projektledare
jorgen.wyke@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid