Standardutveckling · SIS/TK 440

Laboratorieutrustning

I laboratorium hanteras bland annat kemikalier och gaser som kan ha en skadlig inverkan vid olyckshändelser. Därför är det viktigt att korrekt och tillförlitlig utrustning finns på plats. Deltagarna i kommittén deltar aktivt i arbetet med standarder för dragskåp, säkerhetsskåp och nödduschar. Det har bland annat resulterat i en standard på sex delar som beskriver hur man provar laboratoriedragskåps prestanda.

Standarderna är ett viktigt verktyg för att öka säkerheten på laboratorier, och bidrar på så sätt till en bättre arbetsmiljö. Standarderna som tas fram i kommittén gäller för användning i laboratorier och inte i produktion.

Gemensamma europastandarder för laboratorieutrustning främjar dessutom handel och utveckling inom Europa.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft, för dragskåp med variabelt luftflöde och för säkerhetsskåp för gasflaskor.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 15 standarder
EN ISO 8655-8, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 8: Ett fotometrisk referensmätningsförfarande för bestämning av volymen
EN ISO 8655-9, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 9: Manuella precisionslaboratoriesprutor
EN 17242, Recirkulerande dragskåp
EN 14470-1, Brandsäkra förvaringsskåp för laboratorier - Del 1: Säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor
EN 14175-8, Dragskåp - Del 8: Dragskåp för arbete med radioaktiva material
EN 16589-1, Laboratorieutrustning - Punktutsug på laboratorier -Del 1: Utsugsarmar
EN ISO 8655-1, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 1: Terminologi, allmänna krav och rekommendationer
EN ISO 8655-2, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 2: Kolvpipetter
EN ISO 8655-3, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 3: Kolvbyretter
EN ISO 8655-4, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 4: Spädningsapparater
EN ISO 8655-5, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 5: Dispenseringsapparater
EN ISO 8655-6, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 6: Gravimetriska metoder för bestämning av mätfel
EN ISO 8655-7, Volymetrisk mätapparatur med kolv - Del 7: Icke gravimetriska metoder för bestämning av mätfel
EN ISO 4787, Laboratorieglas - Utrustning för volymmätning - Provningsmetoder och vägledning för hantering
EN ISO 6417, Mikrofluidpumpar - Symboler och prestandakommunikation
Visa fler Visa färre
Utgivet 49 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Kemiteknik (71) Laboratoriemedicin (11.100) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Mätning av volym, massa, densitet, viskositet (17.060) Kemiska laboratorier, laboratorieutrustning (71.040.10) Laboratorievaror och liknande produkter (71.040.20) Övrigt (83.140.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid