Standardutveckling · SIS/TK 402

Skyddskläder

Skyddskläder behövs i många yrken från arbeten i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid vägarbeten, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykardräkter för marin miljö och för olika typer av sportutövning. Den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av både europeiska harmoniserade standarder inom området och internationella standarder.

Kommittén arbetar både med standarder för yrkesbruk, som varselkläder, kemskydd, knäskydd och liknande, och skydd för fritidsbruk, som sportskydd och flytvästar. Standarderna som utarbetas inom kommittén används vid typprovning och CE-märkning enligt PPE förordningen om personlig skyddsutrustning.

Sverige är globalt sett en ledande aktör inom skyddsklädessegmentet och vi lämnar därför viktiga bidrag vid utarbetandet av dessa standarder så att skyddsfunktionerna blir säkra och samtidigt tar till vara svenska intressen.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 82 standarder
ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk (stänkprovning)
ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk
EN 17487, Skyddskläder - Skyddskläder behandlade med permetrin för skydd mot fästingbett
ISO 13997, -Skyddskläder - Mekaniska egenskaper - Bestämning av motstånd mot skärning med vassa föremål
ISO 20384, Medicinska klänningar, kirurgiska draperier och skyddsutrustning - Krav på prestanda, prestanda och testmetoder
ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
EN ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
EN ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
EN ISO 13506-1, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 1: Provningsmetoder för plagg - Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka
ISO 23616, Rengöring, inspektion och reparation av brandmäns personliga skyddsutrustning (PPE)
EN 14404-1, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 1: Testmetoder
EN 14404-2, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 2: Krav på bärbara knäskydd (typ 1)
EN 14404-3, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 3: Krav på kombinationen av knäskydd och plagg (typ 2)
EN 14404-4, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 4: Krav på kombinationen av kompatibla knäskydd och kläder (typ 2)
EN 14404-5, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 5: Krav på knämattor (typ 3)
EN 14404-6, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 6: Krav på produkter för knästående arbete (typ 4)
ISO 23762, Skyddskläder - Kläder med hög synbarhet för medel- och lågriskmiljöer - Provningsmetoder och krav
EN 1621-4, Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 4: Uppblåsbara kroppsskydd för motorcyklister - Krav och provningsmetoder
ISO/TS 20141, Vägledning för kompatibilitet av PPE
ISO 24588, Skyddskläder - Skyddande kläder för användning mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära medel (CBRN) - Klassificering, prestandakrav och provningsmetoder
EN 17673, Skyddskläder — Skydd mot hetta och flamma — Krav och testmetoder för plagg med integrerade smarta textilier och icke-textilelement
EN ISO 15027-3, Sjödräkter - Del 3: Provningsmetoder
EN ISO 15027-2, Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav
EN ISO 15027-1, Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav
ISO 24231, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för regntäthet vid högt fallande regndroppar
ISO 24232, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för material och sömmar på regnkläder
ISO 13506-1, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 1: Provningsmetoder för plagg - Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka
ISO 13506-2, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 2: Förutsägelse av brännskador - Krav på beräkning och provningsfall
EN ISO 13506-2, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 2: Förutsägelse av brännskador - Krav på beräkning och provningsfall
EN 13911, Skyddskläder för brandmän - Fordringar och provningsmetoder för huvor för brandmän
EN ISO 24231, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för regntäthet hos färdiga plagg
EN ISO 24232, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för material och sömmar på regnkläder
ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
EN 659, Skyddshandskar för brandmän
EN 12477, Skyddshandskar för svetsare
EN 1621-5, Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 5: Elektroniskt aktiverade uppblåsbara skydd för motorcyklister - Krav och testmetod
EN 1073-3, Skyddskläder mot fasta luftburna partiklar inklusive radioaktiv förorening - Del 3: Krav och provningsmetoder för skyddsdräkt med kemikalieskydd i kombination med drivna filtreringsanordningar som skyddar kroppen och andningsorganen
EN 14058:2017/A1, Skyddskläder - Plagg till skydd i kalla miljöer
EN 469:2020/A1, Skyddskläder för brandmän - Funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning
EN 407:2020/A1, Skyddshandskar mot termiska risker
ISO 21420:2020/Amd1, Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 374-1, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda
ISO 374-5, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer
ISO 374-6, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 6: Skyddshandskar för frisörer
ISO/TR 8546, Skyddshandskar - vägledning vid val och användning
ISO 22615, Protective clothing — Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents
EN ISO 22615, Protective clothing — Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents
ISO 16602-1, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 1: General
ISO 16602-2, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 2: Physical test methods, classification and requirements
ISO 16602-3, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 3: Chemical test methods, classification and requirements
ISO 16602-4, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 4: Design
ISO 16602-5, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 5: Whole suit test methods, classification and requirements
ISO 16602-6, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 6: Guidance for selection, use, care and maintenance
ISO 6529, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av motstånd mot permeation av vätskor och gaser hos material för skyddskläder
CEN ISO/TR 8546, Skyddshandskar - vägledning vid val och användning
EN ISO 374-6, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 6: Skyddshandskar för frisörer
ISO 11999-10, PPE for firefighters — Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures — Part 10: Part 10 Respiratory Protective Device (RPD)
ISO 5056-1, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 1: General
ISO 5056-2, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 2: Compatibility
ISO 5056-3, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 3: Clothing
ISO 5056-4, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 4: Gloves
ISO 5056-5, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 5: Headwear
ISO 5056-6, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 6: Footwear
ISO 5056-7, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 7: Face and eye protection
ISO 5056-8, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 8: Hearing protection
EN ISO 21420:2020/A1, Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder - Tillägg 1
EN ISO 374-5, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer
EN ISO 374-1, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda
EN ISO 16602-1, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 1: General
EN ISO 16602-2, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 2: Physical test methods, classification and requirements
EN ISO 16602-3, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 3: Chemical test methods, classification and requirements
EN ISO 16602-4, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 4: Design
EN ISO 16602-5, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 5: Whole suit test methods, classification and requirements
EN ISO 16602-6, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 6: Guidance for selection, use, care and maintenance
ISO 18639-4:2018/Amd 1, Personlig skyddsutrustning för teknisk räddningsinsats - Del 4: Handskar
EN ISO 13997, Skyddskläder - Mekaniska egenskaper - Bestämning av motstånd mot skärning med vassa föremål
ISO 16073-9:2020/Amd1, Personlig skyddsutrustning för skogsbrandbekämpning - Krav och provningsmetoder - Del 9: brandhuva
ISO 15027-1, Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav
ISO 15027-2, Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav
ISO 15027-3, Sjödräkter - Del 3: Provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 61 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 402/AG 01, Allmänna krav
SIS/TK 402/AG 05, Mekaniska skydd, generellt
SIS/TK 402/AG 07, Varselkläder
SIS/TK 402/AG 08, Skyddshandskar
SIS/TK 402/AG 09, MC-kläder
SIS/TK 402/AG 12, Dykardräkter
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
SI TECH AB, Brastad
TST Sweden AB, Borås
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skyddsutrustning (13.340) Allmänt Skyddsutrustning (13.340.01) Skyddskläder (13.340.10) Andningsskydd (13.340.30) Skyddshandskar (13.340.40) Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se.invalid

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se.invalid