Standardutveckling · SIS/TK 221

Industritruckar

En global marknad med import och export av truckar ställer stora krav på såväl riktlinjer för säkerhet och hälsa som behov av enhetlig terminologi och bruksanvisning. Kommittén omfattar alla typer av industritruckar och lyftvagnar och deltar aktivt i det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla industritruckar som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 221 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syfte att minska skaderisken, öka produktsäkerheten samt säkerställa en hög kvalité det kommer till industritruckar.
  • påverka utformningen av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar EU:s maskindirektiv och som efter harmonisering är underlag vid CE-märkning.
  • ha framförhållning inför implementering av nya harmoniserade standarder kopplade till Maskindirektivet och EMC-direktivet.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO/TC 110 och CEN/TC 150 för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och upprätthålla Sveriges tongivande position inom området.

Utöver det primära fokuset på maskinsäkerhet är ambitionen att aktivt medverka till;

enhetliga provnings- och mätmetoder, entydiga siktkrav, förbättrad ergonomi, verifiering av stabilitet, elsäkerhet, förbättrad ergonomi, enhetlig terminologi, energieffektivitet samt standardiserade komponenter.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Påverka internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 45 standarder
EN ISO 13564-1, Motordrivna industritruckar - Provningsmetoder för verifiering av sikt - Del 1: Truckar med sittande och stående förare upp till och inkluderande 10 t kapacitet
EN ISO 3691-6 Review:2006, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 6: Truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer
EN ISO 13564-4, Truckar och lyftvagnar - Sikt - Provningsmetoder och verifiering - Del 4: Terränggående truckar med variabel räckvidd
EN 1459-7, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 7: Provningsmetod och bestämning av ljudemission
EN 1459-2:2015/A1, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 2: Vridbara truckar med variabel räckvidd
ISO 11525-7, Terränggående truckar - Användarkrav - Del 7: Handsignaler vid användande av terränggående truckar
EN 16307-2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Kompletterande krav på motordrivna industritruckar med variabel räckvidd
ISO 20297-2, Industritruckar - Lastbilsmonterade påhängstruckar - Del 2: Användarkrav
ISO 22915-23, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 23: Lastbilsmonterade påhängstruckar
EN 16796-5, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 5: Gränsletruckar avsedda för containerhantering
ISO 3287, Industritruckar och lyftvagnar - Motordrivna industritruckar - Symboler för reglage mm
EN 1459:2017/A1, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 1: Truckar med variabel räckvidd
ISO 3691-1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motordrivna truckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform
ISO 15870, 15871Industritruckar - Säkerhetsskyltar och risksymboler - Allmänna principer
ISO 6055, Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav
ISO 3691-2:2016/Amd 2, Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks - Amendment 2
ISO 10896-4, Terränggående truckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 4: Tilläggskrav för truckar med variabel räckvidd för hantering av fritt hängande last
EN 1757, Maskinsäkerhet - Industritruckar - Manuellt drivna plattformstruckar
ISO 5053-3, Industritruckar - Terminologi och klassificering- Del 3: Komponenter och tillbehör
ISO 22915-25, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 25: Terränggående Truckar med variabel räckvidd med speciellt utförande för hantering av fritt hängande last.
ISO 24648, Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Terränggående truckar med variabel räckvidd
ISO 22915-13, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 13: Terränggående truckar med stativ
EN ISO 3691-2:2016/A2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Motordrivna truckar med variabel räckvidd
ISO 13284, Industritruckar - Gaffeltruckar - Gaffelarmsförlängning och teleskopiska gaffelramar - Tekniska egenskaper och hållfasthetskrav
ISO 5057, Industrial trucks - Inspection and repair of fork arms in service on fork-lift trucks
ISO 23434-1, Industritruckar - Hållbarhet - Del 1:Terminologi
ISO 23434-2, Industritruckar - Hållbarhet - Del 2: Faktorer och rapportering
ISO 22915-10, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 10: Truckar med sidoförskjutningsaggregat - Ytterligare stabilitetsprovningar
ISO 22915-20, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 20: Truckar som används med sidoförskjuten last; sidoförskjuten genom lastning - Ytterligare stabilitetsprovningar
EN ISO 3691-3:2016/A1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 3: Tilläggskrav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last - Tillägg 1
EN 1755, Industritruckar - Säkerhet - Tilläggskrav för körning i potentiell explosiv miljö; brännbar gas, ånga, imma och damm
EN 16307-2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Kompletterande krav på motordrivna industritruckar med variabel räckvidd
EN 16307-3, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 3: Kompletterande krav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last
EN 16307-5, Industritruckar - Säkerhetskrav och verifiering - Del 5: Kompletterande krav för manuellt drivna truckar
ISO 22915-16, Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 16: Manuellt drivna truckar
ISO/TS 3691-8, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 8: Regionala krav utanför EU
ISO 3691-4:2020/Amd 1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system
ISO 2328, Industritruckar - Gaffeltruckar - Gaffelarmar med fästklackar och gaffelvagn - Inbyggnadsmått
ISO 3691-2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Motordrivna truckar med variabel räckvidd
EN 16842-11, Motordrivna industritruckar - Sikt - Provningsmetoder för verifiering - Del 9: Plocktruckar, Sidleds- och frontstaplande truckar med höj- och sänkbar förarplattform
EN 16307-1/Amd 1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Kompletterande krav på motordrivna industritruckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform
EN ISO 3691-2, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Motordrivna truckar med variabel räckvidd
ISO 3691-3/Amd 1, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 3: Tilläggskrav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last
ISO 3691-4, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system
EN ISO 3691-4, Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system
Visa fler Visa färre
Utgivet 104 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 221/AG 01, Industritruckar – elektriska krav
Deltagare 1 företag och organisationer
Cargotec Sweden AB Kalmar Industries, Ljungby
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Industritruckar (14.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se.invalid

Katarina Widström
Projektledare
katarina.widstrom@sis.se.invalid

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se.invalid