Standardutveckling · SIS/TK 301

Arbetsmiljöledningssystem

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor. Nu startar revideringsarbetet för en ny utgåva av ISO 45001.

Kommittén för arbetsmiljöledningssystem är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och internationellt. Standarderna beskriver ledningssystem för arbetsmiljö med ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. Att använda dessa standarder gör det enklare att jobba med frågorna tillsammans med andra ledningssystemsfrågor.

Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling, i vilket bland annat kvalitet, yttre miljö och säkerhet ingår. Standarderna bidrar till att på ett systematiskt sätt kontrollera organisationens direkta och indirekta arbetsmiljöaspekter och -prestanda. En förbättrad arbetsmiljöprestanda bidrar i förlängningen till en förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader för arbetsrelaterad ohälsa. Standarderna skapar ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker, minskade kostnader för sjuk- och annan frånvaro samt rehabilitering, förbättrad livskvalitet för de anställda, trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen.

Aktuellt

Nu startar revideringsarbetet för en ny utgåva av ISO 45001, kravstandarden för arbetsmiljöledning. Förberedelser pågår, första möte kommer att hålls i juli 2024. Vi välkomnar flera intressenter till SIS/TK 301 som vill vara med och påverka arbetet med den nya utgåvan.

ISO 45000-familjen har utökats med två nya standarder:

  • ISO 45004, Guidelines on performance evaluation
  • ISO 45006, Guidelines for organizations on preventing and managing infectious diseases

Under våren 2024 publiceras den svenska översättningen av SS-ISO 45002. Denna standard ger organisationer riktlinjer för hur man implementerar kraven i ISO 45001:2018. 

Vill du påverka innehållet i standarder för arbetsmiljöledning, delta i diskussionerna eller hålla dig informerad? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information och förutsättningar för deltagande.

Kontakta Lorena Olivares, projektledare för kommitté Arbetsmiljöledning.

E-post: lorena.olivares@sis.se

Hör mer om standarden för arbetsmiljöledning

 

Se ett tidigare frukostseminarium om standarden ISO 45001

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 6 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 301/AG 01, Tolkningsfrågor ISO 45001
Deltagare 16 företag och organisationer
6D Sustainability AB, Olofstorp
Air Liquide Gas AB, Malmö
Alleima Tube AB, Sandviken
BAMS AB, Vallentuna
Bravida Sverige AB, Malmö
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SAAB AB, Göteborg
Sandvik Machining Solutions AB, Gimo
Scania CV AB, Södertälje
Sveriges ArbetsmiljöSpecialister SAM, Vega
Unionen, Stockholm
Vattenfall AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 283, Occupational health and safety management
ISO/TC 283/TG 4, Emerging themes in OH&S management
ISO/TC 283/TG 6, Preliminary work for future revision of 45001
ISO/TC 283/WG 10, Menstrual and menopause health
ISO/TC 283/WG 3, Implementation
ISO/TC 283/WG 4, Performance evaluation
ISO/TC 283/WG 5, Infectious disease
ISO/TC 283/WG 6, Revision of ISO 45001
ISO/TC 283/WG 7, Climate change
ISO/TC 283/WG 8, Remote working
ISO/TC 283/WG 9, Governance and leadership
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webbinarium 29 mars 2023

Vid detta webbinarium presenterade experter från SIS/TK 301 innehållet i den nyligen publicerade standarden ISO 45002:2023 som ger organisationer riktlinjer för hur man implementerar kraven i ISO 45001:2018.

Presentationen hittar du här. 

Tolkningsgrupp för ISO 45001

Tolkningsgruppen hjälper dig som arbetar med ISO 45001 att tolka kraven och formuleringarna i standarden. Här kan du läsa mer och skicka in din fråga.

Kalender

2024
september
tis
3
Möte SIS/TK 301
09:00 - 11:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Per Lindberg
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB