Standard Svensk standard · SS-ISO 45003:2021

Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker (ISO 45003:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 45003:2021

Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker (ISO 45003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet anges riktlinjer kring hantering av psykosociala risker inom ett
ledningssystem för arbetsmiljö baserat på ISO 45001:2018. Dokumentet kan hjälpa
organisationer att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa bland arbetstagare och andra intressenter, samt att främja välbefinnande i arbetet.
Det kan tillämpas av organisationer av alla storlekar och inom alla sektorer, för utveckling, genomförande, upprätthållande och ständig förbättring av hälsosamma och säkra arbetsplatser.
Anmärkning: När termen ”arbetstagare” används i detta dokument inbegrips alltid eventuella arbetstagarrepresentanter.

Ämnesområden

Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 45003:2021

Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker (ISO 45003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301

Internationell titel: Occupational health and safety management - Psychological health and safety at work - Guidelines for managing psychosocial risks (ISO 45003:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80035328

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-18

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-ISO 45003:2021