Tolkningsgrupp för ISO 45001

För att hjälpa dig som arbetar med ISO 45001 att tolka kraven och formuleringarna i standarden finns forumet för tolkningsfrågor. Det är experter i den tekniska kommittén för arbetsmiljö hos SIS som samlar in och besvarar frågorna.

kommittén för arbetsmiljö SIS/TK 301 finns representanter från näringsliv, myndigheter, branschorganisationer och fackliga organisationer. De har alla varit med i processen att utveckla ISO 45001. 

Ställ en fråga

Tillämpningen av standarden, det vill säga hur du ska göra för att uppfylla ett krav, har tolkningsgruppen tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med. Behöver du hjälp med tillämpningen av standarden hänvisar vi till SIS utbildningar inom arbetsmiljöledning.

Hur ställer du din fråga?

En fråga som ställs ska vara formulerad så att det är möjligt att svara ja eller nej. Bakgrunden till frågan bör beskrivas kortfattat.

Hur får jag svar på min fråga?

Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga och återkomma med ett svar. Allt beror på hur omfattande frågan är. 

Är din organisation certifierad?

Tack för din fråga!

Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga och återkomma med ett svar. Allt beror på hur omfattande frågan är.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/PC 283, Occupational health and safety management systems. Då tar det längre tid innan du får svar.

/iso-45001/tolkningsfragor/

Vi publicerar alla inkomna tolkningsfrågor och svar.