Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Kvinnlig skogsarbetare i skogen

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och PR-sammanhang. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Har du frågor om ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001? Skicka in dem till oss och få svar här

Grund

Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 Steg 1 - Grund

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 Steg 1 - Grund - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 29 nov - 3 dec
Online, 14 - 18 mar

Fortsättning

Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 Steg 2 - Fördjupning - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 6 - 10 dec
Online, 21 - 25 mar
Arbetsmiljöledning för revisorn

Utbildning

Omfattning: 1 dag