Standardutveckling · SIS/TK 278

Robotik

Såväl robottillverkare, -integratörer som -användare behöver veta vilka standarder de ska använda sig av och vilka krav som gäller. Att vara välinformerad om utvecklingen av säkerhetsstandarderna kan underlätta vid upphandling och uppfyllandet av maskindirektivets krav och därmed även CE-märkningen. Nu finns även robotar som kan användas inom vård och rehabilitering som stöd för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Servicerobotarna utför vissa typer av behandlingar och hjälper till med till exempel bevakning och transport, och blir på så sätt komplement till vårdpersonalen.

Hur hänger det ihop?

Robotstandardiseringen är fokuserad på säkerhetsstandarder, men arbetar också inom områden som prestanda, testmetoder och gränssnitt. Säkerhetsstandarderna harmoniseras mot Maskindirektivet och genom att följa dessa kan man uppnå presumtion mot direktivet, vilket innebär att man förutsätts uppfylla direktivets krav. Standarderna fyller också ofta en central roll i upphandlingar.

När en servicerobot interagerar med en människa är givetvis säkerheten av största vikt och med gemensamma standarder skapas goda förutsättningar att uppfylla dessa krav. Säkerhetsstandarderna harmoniseras mot Maskindirektivet respektive Förordning om medicintekniska produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Robotik
Arbetar nu med 17 standarder
ISO/IEC TR 60601-4-1, Medical electrical equipment — Part 4-1: Guidance and interpretation — Medical electrical equipment and medical electrical systems employing a degree of autonomy
ISO 11593, Industrirobotar - System för automatisk verktygsväxling - Ordlista
EN ISO 10218-2, Robotik - Säkerhetskrav för robotsystem i industriell miljö - Del 2: Robotsystem, robotapplikationer och robotcellintegration
ISO 10218-1.2, Robotik - Säkerhetskrav för industrirobotar - Del 1: Robotar
ISO 10218-2, Robotik - Säkerhetskrav för robotsystem i industriell miljö - Del 2: Robotsystem, robotapplikationer och robotcellintegration
ISO 24112, Robotics - Electrical interfaces on robots for industrial environments - End-effector
IEC 80601-2-77, Robotik -
IEC 80601-2-78, Robotik -
ISO 9409-1, Industrirobotar - Mekaniska verktygsanslutningar - Del 1: Flänsar
ISO 31101, Robotics — Services provided by service robots — Safety management systems Requirements
ISO 5363, Robotics — Test methods for Walking RACA Robot
ISO 22166-201, Robotics — Modularity for service robots — Part 201: Common information model for modules
ISO/PAS 5672 , Collaborative robotic devices — Test methods for measuring forces and pressures in quasi-static and transient contacts with humans
ISO 13482, Robotics — Safety requirements for service robots
IEC 80601-2-77/Amd1 , Medical electrical equipment — Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment — Amendment 1
IEC 80601-2-78/Amd1, Medical electrical equipment — Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment, compensation or alleviation — Amendment 1
ISO 18646-2, Robotik - Prestandaredovisning och motsvarande provningsmetoder för servicerobotar - Del 2: Navigation
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Yaskawa Nordic AB, Torsås
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Industrirobotar (14.530)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Svenskt deltagande när ISO skapar strategier för smart industri

ISO publicerar white paper för Smart Manufacturing, för alla som är nyfikna på Smart Manufacturing och vill öka sin förståelse för konceptet, och är intresserade av vad som är pågående inom den internationella standardiseringsarenan. Fritt tillgänglig här

Debatt: Påverka internationellt standardiseringsarbete och öka din konkurrenskraft!

Debattskribenten i Verkstäderna nummer 6 är Ann-Sofie Sjöblom, projektledare och ansvarig för SIS robotikkommitté, Klicka här för att läsa artikeln 

"Som en seriös aktör inom branschen för systemintegratörer anser vi på AH att det är viktigt att delta i arbetet med nya standarder"

Säger Daniel Olofsson, applikations- och maskinsäkerhetsansvarig på AH Automation och deltagare i SIS/TK 278, Robotik.

Läs mer på AH automations hemsida > 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
ann-sofie.sjoblom@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid