Standardutveckling · SIS/TK 228

Lantbruksmaskiner

SIS/TK 228 omfattar de flesta typer av lantbruksmaskiner och utrustning för lantbruk (undantaget traktorer). Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla lantbruksmaskiner som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 228 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder för en ökad produktsäkerhet med syftet att minska skaderisken vid arbete med lantbruksmaskiner.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Utöver kommitténs primära fokus på maskinsäkerhet och arbetsmiljö är ambitionen att aktivt även påverkar utformningen av standarder inom bland annat: elektronik, trådlös kommunikation samt elektronisk identifiering av djur.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Påverka internationellt Läs mer
Arbetar nu med 71 standarder
ISO 5721-3, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Operatörs siktfält - Del 3: Självgående maskiner
ISO 4254-17.2, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Skördeutrustning för rotgrödor
ISO 21495-1, Agricultural machinery - Operator's field of vision - Part 1: Self-propelled machinery
ISO 22245, Traktorer och självgående maskiner för lantbruk - Reglage - Manövreringskrafter, utrymme, placering och driftsätt
ISO 22494, Skivplogar - Specifikationer och provningstmetod
ISO 22495, Mejselplogar - Specifikationer och provningsmetod
ISO 23316-1, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 1: General description
ISO 23285, Lantbruksmaskiner, traktorer och anläggningsmaskiner - Säkerhet hos elektriska och elektroniska komponenter och system som verkar vid 32 till 75 VDC och 21 till 50 VAC
ISO 4254-18, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 18: Lastvagnar och vagnar för fodertransport
EN ISO 4254-18, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 18: Lastvagnar och vagnar för fodertransport
ISO 15639-2, Radiofrekvensidentifiering av djur - Standardisering av märkningsplatser för olika djurarter - Del 2: Hästdjur (hästar, åsnor och zebror)
ISO 11783-7, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 7: Baskommunikation
ISO 11783-13, Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 13: Filserver
ISO 4254-19, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 19: Foderblandningsmaskiner
ISO 3991, Lantbruksmaskiner - Robotmatningssystem - Säkerhet
EN ISO 3991, Lantbruksmaskiner - Robotmatningssystem - Säkerhet
ISO 23316-2, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 2: Physical interface
ISO 23316-3, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 3: Safety requirements
ISO 23316-4, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 4: AC operation mode
ISO 23316-5, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 5: DC operation mode
ISO 23316-6, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 6: Controls communication
ISO 23316-7, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high power interface 700VDC/480VAC — Part 7: Mechanical integration
EN 17750, Lantbruks- och skogsmaskiner - Ljussignalanordningar och installation på monterade redskap
EN ISO 4254-19, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 19: Foderblandningsmaskiner
EN ISO 4254-20, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 20: Skördare för druvor, oliver och kaffe
EN ISO 17962:2015/A1, Lantbruksmaskiner - Utrustning för sådd - Minimering av miljöeffekterna av fläktutblås från pneumatiska system - Tillägg 1
ISO 5231, Extended Farm Management Information Systems Data Interface (EFDI)
EN , Lantbruksmaskiner - Säkerhet - Minigrävare
ISO 14982-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Allmänna EMC-krav
ISO 14982-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Ytterligare EMC-krav för funktionssäkerhet
EN ISO 14982-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Allmänna EMC-krav
EN ISO 14982-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Ytterligare EMC-krav för funktionssäkerhet
ISO 6881, Internationell numrering för officiella system för djuridentifiering
ISO 5674, Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav
EN ISO 5674, Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav
EN , Equipment for vine cultivation and wine making — Safety — Must and grape harvest pumps
ISO 4290, Agricultural wheeled tractors and attachments — Front loaders — Dimensional and operational ratings
ISO 5676, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Hydraulisk koppling - Bromskrets
ISO 10975, Traktorer och maskiner för lantbruk - Automanövreringssystem för förarstyrda traktorer och självgående maskiner - Säkerhetskrav
ISO 18497-1, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 1: Principer för maskinkonstruktion samt terminologi
ISO 18497-2, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 2: Konstruktionsprinciper för system för att skydda mot hinder
EN ISO 4254-7:2017/A1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 7: Skördetröskor, fälthackor, bomullströskor och sockerrörsskördare
ISO 4254-7:2017/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 7: Skördetröskor, fälthackor, bomullströskor och sockerrörsskördare
ISO 18497-3, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 3: Konstruktionsprinciper för autonoma driftzoner
EN ISO 18497-2, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 2: Konstruktionsprinciper för system för att skydda mot hinder
EN ISO 18497-1, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 1: Principer för maskinkonstruktion samt terminologi
ISO 7673-1, Agricultural Irrigation — Part 1: Data Exchange — Core Concepts
ISO 7673-2, Agricultural Irrigation — Part 2: Data Exchange — Observations
ISO 7673-3, Agricultural Irrigation — Part 3: Data Exchange — Operations
ISO 5675, Lantbrukstraktorer och lantbruksmaskiner - Snabbkopplingar för hydraulik
ISO 10448, Lantbrukstraktorer - Hydrauliskt tryck för redskap
EN ISO 25119-1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna principer för konstruktion och utveckling
EN ISO 25119-2, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 2: Begreppsfas
EN ISO 25119-3, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 3: Serieutveckling, hårdvara och mjukvara
EN ISO 25119-4, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 4: Processer vid produktion, drift, modifiering och underhåll
ISO 22471:2020/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Tillåtna mekaniska kopplingskombinationer mellan dragfordon och bogserade maskiner - Tillägg 1
ISO 20019, Lantbruksmaskiner - Koppling för bogserade maskiner - Mått på dragöglor
ISO 6489-5:2019/Amd 1, Lantbruksmaskiner - Kopplingar mellan dragfordon och bogserade maskiner - Del 5: Specifikation för fixerad dragkoppling - Tillägg 1
ISO 11471, Agricultural tractors and machinery — Coding of remote hydraulic power services and controls
ISO 3918, Mjölkningsmaskiner - Ordlista
ISO 5707, Mjölkningsmaskiner - Konstruktion och prestanda
ISO 20966, Automatiska mjölkningsmaskiner - Krav och provning
ISO 7673-1, Agricultural Irrigation — Part 1: Data Exchange — Core Concepts
ISO 7673-2, Agricultural Irrigation — Part 2: Data Exchange — Observations
ISO 7673-3, Agricultural Irrigation — Part 3: Data Exchange — Operations
ISO 9829,
ISO 11784, Djuridentifikation med radiosignaler - Kodstruktur
EN ISO 25119-4/A1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 4: Processer vid produktion, drift, modifiering och underhåll - Tillägg 1
EN ISO 25119-3/A1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 3: Serieutveckling, hårdvara och mjukvara - Tillägg 1
EN ISO 25119-1/A1, Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna principer för konstruktion och utveckling - Tillägg 1
EN ISO 18497-3, Lantbruksmaskiner och traktorer - Säkerhet hos delvis automatiserade, semi-autonoma och autonoma maskiner - Del 3: Konstruktionsprinciper för autonoma driftzoner
Visa fler Visa färre
Utgivet 174 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Volvo Penta, GÖTEBORG
AFRY AB, Malmö
DeLaval International AB, TUMBA
Gröna Arbetsgivare, STOCKHOLM
Maskinleverantörerna, STOCKHOLM
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, ALNARP
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Väderstad AB, VÄDERSTAD
Ålö AB, UMEÅ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 19, Agricultural electronics
ISO/TC 23/SC 19/JWG 10, Joint ISO/TC 23/SC 19/WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Common work between agricultural and earth moving machinery
ISO/TC 23/SC 19/WG 1, Applications and data interfaces
ISO/TC 23/SC 19/WG 3, Identification
ISO/TC 23/SC 19/WG 5, Communication infrastructures
ISO/TC 23/SC 19/WG 8, Safety and security
ISO/TC 23/SC 19/WG 9, Components and electrical systems
ISO/TC 23/SC 2, Common tests
ISO/TC 23/SC 3, Safety and comfort
ISO/TC 23/SC 3/WG 14, Environmental aspects of seeding equipment
ISO/TC 23/SC 3/WG 25, Robotic feed system
ISO/TC 23/SC 4, Tractors
ISO/TC 23/SC 4/WG 15, Front loader (ISO 4290)
ISO/TC 23/SC 7, Equipment for harvesting and conservation
ISO/TC 23/WG 1, Milking machines
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 1, General safety requirements
CEN/TC 144/WG 2, Tractors and self propelled machines
CEN/TC 144/WG 3, Mobile machines and trailers
CEN/TC 153/WG 8, Bulk milk coolers
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Jordbruk (65) Maskinsäkerhet (14) Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se