Standardutveckling · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 44 standarder
ISO 22435, Gasflaskor - Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
EN 12245, Gasflaskor - Hellindade gasflaskor av kompositmaterial
ISO 9809-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO 9809-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns större än eller lika med 1 100 MPa
ISO 9809-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Gasflaskor av normaliserade stål
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
ISO 11118:2015/Amd 1, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och provningsmetoder
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
ISO 14456:2015/Amd 1, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
EN 13322-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål - Konstruktion och tillverkning - Del 1: Kolstål
ISO 23876, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Acoustic emission (AE) testing for periodic inspection and testing
ISO 11114-5:2021, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 5: Provningsmetoder för val av liner (innermaterial) i plast)
EN ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
EN 14894:2021, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Märkning av gasflaskor och tryckfat
EN 16119, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Tätningsmuttrar och plugg för ventiler för gasolflaskor och tankar - Specifikation och provning
ISO 22434:2021, Gasflaskor - Kontroll och underhåll av ventiler för gasflaskor
EN 14427, Utrustning och tillbehör för gasol LPG - Återfyllningsbara gasolflaskor (LPG) av kompositmaterial - Konstruktion och tillverkning
EN ISO 11114-5, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 5: Provningsmetoder för val av liner (innermaterial) i plast
EN 14912:2021, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Kontroll och underhåll av ventiler för gasolflaskor vid återkommande kontroll av gasflaskor
ISO 11515, Gasflaskor - Återfyllningsbara förstärkta storflaskor av kompositmaterial med vattenkapacitet från 450 l till och med 3000 l - Beräkning, konstruktion och provning
ISO 24676, Oxygen pressure surge testing
ISO 23826:2021, Gasflaskor - Kulventiler - Specifikation och provning
ISO 10297:2021, Gasflaskor - Gasflaskventiler - Specifikationer och typprovning
ISO 22435:2021, Gasflaskor - Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
EN 15609:2021, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Framdrivningssystem med gasol för båtar och fartyg - Installationskrav
ISO 22434, Transportable gas cylinders — Inspection and maintenance of cylinder valves
EN ISO 11439:2013/A1, Gasflaskor - Högtrycksflaskor för bränsletankar till naturgasdrivna motorfordon - Tillägg 1
ISO 14246:2021, Gasflaskor - Gasflaskventiler -Tillverkningsprovning och kontroller
ISO 4706, Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade stålflaskor - Provtryck 60 bar eller lägre
EN ISO 14246, Gasflaskor - Gasflaskventiler -Tillverkningsprovning och kontroller
ISO 13338:2021, Gasflaskor - Gaser och gasblandningar - Bestämning av korrosivitet på vävnader för valet av ventilutlopp
EN ISO 13338:2021, Gasflaskor - Gaser och gasblandningar - Bestämning av korrosivitet på vävnader för valet av ventilutlopp
EN ISO 22434:2021, Gasflaskor - Kontroll och underhåll av ventiler för gasflaskor
ISO 11114-6:2021, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 6:
EN ISO 11114-6:2021, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 6: Provning genom tryckhöjning med syrgas
EN 13385, Gasflaskor - Batterifordon för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylen) - Kontroll vid fyllning
EN 13110, Gasflaskor - Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Svetsade aluminiumflaskor för gasol - Konstruktion och tillverkning
ISO 10286:2021, Glasflaskor - Terminologi
EN ISO 10286:2021, Gasflaskor - Terminologi
ISO/TR 7470:2022, Gas cylinders — Cylinder valve outlets — List of provisions which are either standardized or in use
ISO/TR 13086-5:2022, Gasflaskor - Vägledning för konstruktion av kompositgasflaskor - Del 5:
Visa fler Visa färre
Utgivet 185 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Deltagare 4 företag och organisationer
L Rönning AB, Ängelholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Spiromec AB, Linköping
Uddevalla Brandservice AB, Trollhättan
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Tryckkärl (23.020.30) Ventiler (23.060) Ventiler Allmänt (23.060.01) Tryckkärl (23.020.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Fritidsbåtar (47.080) Produkter från kemisk industri (71.100) Gaser för industriellt bruk (71.100.20) Gasformiga bränslen (75.160.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 296.

 

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 296/AG 1.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se.invalid

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se.invalid