Standardutveckling · SIS/TK 218

Däck och hjul

Däck och fälgar är ett område som är helt globalt. Hjulet (däck samt fälg) används i princip på alla typer av fordon (t.ex. bilar, lastfordon, industrifordon, cyklar, motorcyklar, flygplan) för att möjliggöra mobilitet för fordon vid förflyttning på jordytan.

Det internationella arbetet bedrivs inom ISO/TC 31 Tyres, rims and valves personbilsdäck, lastbilsdäck och traktordäck.

Scopet för ISO/TC 31 är i korthet klassificering, storleksbeteckningar samt dimensionering och värdering av däck, fälgar och ventiler.

I standardiseringsarbetet ingår även utveckling av alla typer av däckstrycksmätning för främst personbilar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
ISO 20908, Tyre sound emission test - Methods of drum
ISO 21634, Gummiflikar i fordonsdäck med slang - Tekniska krav och provningsmetoder
ISO 24469, Road wear test of studded tyres
ISO 5273, Artificially Worn Methods of Passenger Car Tyres for Relative Wet, Ice and Snow Grip Performance Test
ISO 7141, Road vehicles - Light alloy wheels - Impact test
ISO 21634, Gummiflikar i fordonsdäck med slang - Tekniska krav och provningsmetoder
ISO 20912, Provningsmetoder för överensstämmelse för RFID-aktiverade däck
SS 3660, Däck och hjul - Hantering av liggande hjulset vid förvaring i däckhotell - Krav och rekommendationer
ISO 3894, Vägfordon - Lastbilshjul - Provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 46 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 218/AG 01, Hjulförvaring
Deltagare 1 företag och organisationer
Svenska Lager Slab AB, Värnamo
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Däck (83.160) Däck för vägfordon (83.160.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Uppstart av arbetsgrupp för standard kring hjulförvaring

Hjulförvaring

Däckbranschens aktörer installerar allt fler och högre ställage i sina däckhotell för att möta en ökad efterfrågan för förvaringstjänster. Hur skall dessa förvaringssystem utformas för att vara effektiva och samtidigt vara en säker arbetsplats för medarbetaren?

Nu startar ett arbete för att skapa svensk och på sikt internationell standard inom området hjullagring/förvaring. Målsättningen är att med en bred förankring skapa en eller flera standarder för bl.a. däckhotell och som leverantörer till dessa kan förhålla sig till.

Läs mer här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se.invalid

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se.invalid