Standardutveckling · SIS/TK 295

Cisterner och processkärl

Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera och använda en anläggning med cisterner? Hur uppfyller du föreskrifterna med hjälp bl a av cisternanvisningar och standarder? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för cisterner och processkärl arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler cisterner och processkärl till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för cisterner och processkärl. Kommittén SIS/TK 295 reviderar publikationerna i serien Cisternanvisningar och anvisningen för cisternfundament från Tryckkärlsstandardiseringen. Den ger vägledning för utformning av cisterner med hänvisningar till gällande regelverk och standard.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av anvisningar och europeiska standarder för cisterner och processkärl, så att innehållet i den slutliga anvisningen och standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN kommittéer:

  • CEN/TC 265 Site built metallic tanks for the storage of liquids
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för stationära anordningar)

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
EN 14620-6, Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperaturer mellan 0 °C och -165 °C - Del 6:
EN 12285-4, Fabrikstillverkare cisterner av stål - Del 4: Vertikala, cylindriska enkel- och dubbelmantlade cisterner för förvaring ovan mark av brandfarliga och icke brandfarliga vattenförorenande vätskor ej avsedda för uppvärmning och kylning av byggnader
EN 14620-1, Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperatur mellan 0 °C och -196 °C - Del 1: Allmänt
EN 14071:2021, Utrustning och tillbehör för gasol LPG - Säkerhetsventiler för gasolcisterner - Tillbehör
EN 14129:2022, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Säkerhetsventil för gasoltankar
EN 14620-4, Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperaturer mellan 0 °C och -196 °C - Del 4: Isoleringskomponenter
EN 16631, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Säkerhetsventil för gasoltankar - Rekonditioneringskrav
ISO 16961:2022, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Invändig beläggning och foder av lagringsståltankar
EN ISO 16961, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Invändig beläggning och foder av lagringsståltankar
EN 14570, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Utrustning för gasolcisterner (LPG), ovan mark och i mark
EN 14015, Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur
EN 14620-5, Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperaturer mellan 0 °C och -196 °C - Del 5: Provning, torkning, avluftning och nedkylning
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Borealis AB, Stenungsund
DEKRA Industrial AB, Göteborg
Drivkraft Sverige AB, Stockholm
Kiwa Sweden AB, Solna
Kiwa Sweden AB, Sundsvall
Mekano Tanksvets AB, Gislaved
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Mälarenergi AB, Västerås
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Rodoverken AB, Ödsmål
St1 Sverige AB, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 250/SC 3/WG 16, Evolution of EN 1993-4-2 - Tanks
CEN/TC 265, Metallic tanks for the storage of liquids
CEN/TC 265/WG 9, Revision of EN 14015
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Tryckkärl (23.020.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Pasi Nieminen
Ordförande
DEKRA Industrial AB