Standard Svensk standard · SS 482:2013

Behållare – Djupkupade gavlar med rak fläns

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 482:2013

Behållare – Djupkupade gavlar med rak fläns
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden omfattar mått och toleranser för djupkupade gavlar med rak fläns.

Gavlarna är främst avsedda för tryckkärl och liknande behållare, som skall uppfylla kraven i någon av standarderna SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 12952 och SS-EN 12953.

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 482:2013

Behållare – Djupkupade gavlar med rak fläns
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel: Containers - Korbbogen ends

Artikelnummer: STD-99228

Utgåva: 5

Fastställd: 2013-09-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 482 , SS 482