Standardutveckling · SIS/TK 280

Information och automation i produktlivscykeln

INDUSTRI 4.0 är inte bara ett begrepp utan många företag har börjat realisera övergången till en smart industri. Att tidigt få inblick i och förståelse för innehåll i nya standarder och att vara med och påverka blir därmed en strategisk fråga. SIS/TK 280 påverkar standarder inom Industriell automation och Smart Manufacturing. Ett övergripande mål är att möjliggöra standardiserade gränssnitt för automatiserade produktionssystem.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Tillämpningen av dessa standarder bidrar till effektivare kommunikation och förvaltning av informationen vilket också förenklar integration av denna typ av IT-system. Ett intensivt arbete pågår inom industriell automation och integrering, industriell data, interoperabilitet, integration, företagssystems- arkitekturer samt automatiseringslösningar och maskinstyrning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Information och automation i produktlivscykeln
Arbetar nu med 52 standarder
IEC 62264-4, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 4: Objekt och attribut för integration i produktionsledning
CEN/TS 17442, Constructs for enterprise service modelling - Part 1: Service modelling language at business service modelling level
IEC 62264-3, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för styrning av tillverkningsprocesser
IEC 62264-5, Integration mellan affärs- och kontrollsystem - Del 5: Transaktioner från affärssystem till tillverkningssystem
ISO 15926-6, Industriautomation -Integering av livscykeldata för processindustrier inklusive gas-och oljeindustri - Del 6:
ISO 10303-239, Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 239: Applikationsprotokoll: Stöd för produktens livscykel (PLCS)
ISO/TR 22400-10, Automation and Systems Integration - Manufacturing operations management (MOM) - Operational sequence description of data acquisition
ISO/PRF 10303-243, Industriautomation -
ISO/TR 18828-1, Industriautomation -
ISO/TS 23301, Industriautomation -
ISO/TR 15926-14, Industriautomation -
ISO 23704-2, Industriautomation -
ISO 23704-1, Industriautomation -
ISO 16400-2, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 2: Formell beskrivning av katalogmall
ISO 16400-3, Industriautomation - Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem - Del 3:
ISO 21919-3, Industriautomation -
ISO/TS 10303-17, Indistriautomation -
ISO 14649-2, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 2: Generell processdata
ISO 14649-3, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 3: Tillverkningsfunktioner
ISO 14649-4, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 4:
ISO 14649-5, Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 5:
ISO 8000-51, Industriautomation -
ISO/TS 10303-4000, Industriautomation -
ISO/TS 8000-82, Industriautomation -
ISO/TS 15926-11, Industriautomation -
ISO 24644, Industriautomation -
ISO/IEC TR JWG 21, Industriautomation -
ISO 3151, Industriautomation -
ISO 23218-1, Industriautomation -
ISO 23218-2, Industriautomation -
ISO 14306, Industriautomation - JT-filformatsspecifikation för 3D-visualisering
ISO 8000-64, Industriautomation -
ISO 8000-150, Industriautomation -
ISO 8000-100, Industriautomation -
ISO /TC 184/SC 4, STEP Extended Architecture
ISO 29002, Industriautomation -
ISO 8000-117, Industriautomation -
ISO 10303-2, Industriautomation -
ISO/IEC TR 63319, Industriautomation -
ISO 5557, Industriautomation -
ISO 8000-1, Industriautomation - Datakvalitet - Del 1: Översikt
ISO 23704-3, Industriautomation -
EN-CENTC 310 N2007, Constructs for Enterprise Service Modelling
ISO 23218-3, Industriautomation -
ISO/TR 24463, Industriautomation -
ISO/TR 15746-4, Industriautomation -
ISO 17506, Industriautomation -
ISO 7791, industriautomation -
ISO 10303-1, Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 1: Översikt och grundläggande principer
ISO 8000-114, Industriautomation - Datakvalitet - Del 114: Master data:
ISO/PAS 8329, Industriautomation -
ISO 9859, Industriautomation -
Visa fler Visa färre
Utgivet 153 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Industriell processtyrning (25.040) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Delta i workshop den 17 november ”Digitala tvillingar - standardisering och industriella användningsfall"

Välkommen delta i en serie workshops som anordnas av SIS, RISE, KTH, LTH och Automation Region. Nästa workshop den 17 november. För mer information och anmälan, se länkar nedan: 

Digitala tvillingar - standardisering och industriella användningsfall

Nytt forum för standardisering ska stärka svensk industri

Svenskt deltagande när ISO skapar strategier för smart industri

ISO publicerar white paper för Smart Manufacturing, för alla som är nyfikna på Smart Manufacturing och vill öka sin förståelse för konceptet, och är intresserade av vad som är pågående inom den internationella standardiseringsarenan. Fritt tillgänglig här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Påverka internationella standarder inom smart industri

Läs Ann-Sofie Sjöbloms debattartikel i Verkstäderna om vikten av gemensamma standarder inom smart industri.

Den snabba digitala utvecklingen, och visionen om den totalintegrerade fabriken och synkronisering av värdekedjor, innebär att nya standarder behöver tas fram. Det är viktigt att svenska företag är delaktiga i det arbetet, inte minst de små och medelstora.

Läs artikeln

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Widström
Projektledare
katarina.widstrom@sis.se.invalid

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se.invalid