Standardutveckling · SIS/TK 275

Verktygsmaskiner - Säkerhet

Säkerhet för verktygsmaskiner är ett angeläget ämne för alla som på något sätt arbetar med konstruktion, produktion, eller upphandling av verktygsmaskiner och certifiering och CE-märkning. Här kan du påverka och få den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för verktygsmaskiner och ett mötesforum där man kan diskutera tolkningar av kraven i standarderna.

Arbetet med maskinsäkerhetsstandarder för verktygsmaskiner görs i kommittéer på nationell, europeisk och global nivå. Den svenska kommittén utser de svenska experter som deltar i de europeiska och globala arbetsgrupperna.

Målsättningen med det svenska arbetet är att:

• deltagarna ska vara väl uppdaterade och få den information de behöver

• underlätta implementeringen av standarderna

• få igenom deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, antingen genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS

• funktionella standarder för verktygsmaskiner tas fram på europeisk och global nivå

Bland de svenska deltagarna strävar vi efter att bibehålla en bred representation av tillverkare, användare, myndigheter, konsulter, provningsinstitut och forskare.

De maskintyper som behandlas i standarderna är:

• Borrmaskiner

• Fleroperationsmaskiner

• Fleroperationssvarvar

• Fräsmaskiner

• Gnistbearbetningsmaskiner

• Gradsaxar

• Hydrauliska kantpressar

• Hydrauliska pressar

• Mekaniska pressar

• Pneumatiska pressar

• Slipmaskiner

• Svarvar

• Sågar och kapmaskiner

• Transfer- och specialmaskiner

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Verktygsmaskiner - säkerhet
Arbetar nu med 10 standarder
ISO 28881, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Gnistbearbetningsmaskiner
ISO 230-5, Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 5: Bestämning av ljudemission
EN ISO 28881, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Gnistbearbetningsmaskiner
ISO 16089:2015/Amd 1, Verktygsmaskiner - Slipmaskiner - Säkerhet- Tillägg 1
ISO 23125-1, Machine tools safety — Turning machines — Part 1: Safety requirements
EN ISO 16090-1, Verktygsmaskiner - Fleroperationsmaskiner, Fräsmaskiner ochTransfermaskiner - Del 1: Säkerhetskrav (ISO/DIS 16090-1:2020)
EN ISO 16089:2015/A1, Verktygsmaskiner - Slipmaskiner - Säkerhet- Tillägg 1 (ISO 16089:2015/DAM 1:2020)
ISO 16090-1, Verktygsmaskiner - Fleroperationsmaskiner, Fräsmaskiner, Transfermaskiner - Del 1: Säkerhetskrav
ISO 6909, Machine tools Safety — Press brakes
ISO/TR 23125-2, Machine tools — Safety — Turning machines — Part 2: Examples for the application of an optional special mode for manual intervention under restricted operating conditions (MO 3)
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
SD Maskinkonsult AB, Bromma
Ursviken Technology AB, Ursviken
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Verktygsmaskiner (14.340) Produktionsteknik (25) Verktygsmaskiner (25.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid