Standardutveckling · SIS/TK 261

Maskinsäkerhet i järn- och metallverk

Inom järn- och metallindustrin är många maskiner förknippade med höga risker och därmed höga krav på maskinsäkerhet. Genom att hålla koll på standarderna inom maskinsäkerhet i järn- och metallverk lotsas du till att ställa krav som gynnar både människa och maskin och kan lättare förstå maskindirektivets krav och hur de ska uppfyllas.

Arbetar du med järn- och metallverk? Deltagarna i SIS/TK 261 får all den senaste informationen om nya krav och säkerhetsstandarder för järn- och metallverk. De får även tillgång till ett mötesforum där användare och myndighet kan diskutera standardförslag och hur de ska tolkas. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Standardiseringsarbetet avser maskiner i järn- och metallverk och syftar till att utarbeta säkerhetskrav för användare. De färdiga standarderna är harmoniserade mot Maskindirektivet vilket innebär att en maskin som uppfyller kraven i standarden också uppfyller kraven i Maskindirektivet.

Målet med att arbeta med standarder för maskinsäkerhet i järn- och metallverk är att få användbara standarder som gör maskiner och arbetsmiljö säkrare. Att tidigt sprida information till svenska intressenter, formulera och föra fram de svenska kraven, tolka standardtexter, verka för utbyte och information, skapa engagemang kring standardiseringsfrågor inom branschen samt att utgöra ett nätverk för kontaktskapande.

Detta vill kommittén åstadkomma genom att bevaka, delta i och påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN/TC 322, Equipment of making and shaping of metals - Safety requirements.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
ISO 13577-11, Industrial furnace and associated processing equipment - Safety - Part 11: Requirements for arc furnaces
EN ISO 13578, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhetskrav för maskiner och utrustning för tillverkning av stål från ljusbågsugnar (ISO/DIS 13578:2016)
EN ISO 13754 , Industrial thermoprocessing equipment — Vocabulary
EN 746-2, Industrial thermoprocessing equipment — Safety — Part 2: Fuel combustion and fuel handling systems
EN 746-3, Industriugnar - Del 3: Säkerhetskrav för generering och användning av atmosfäriska gaser
EN 746-2, Industriugnar - Del 2: Säkerhetskrav för förbrännings- och bränslesystem
EN 746-11, Industriugnar - Del 11: Säkerhetskrav för skyddssystem
EN 746-1, Industriugnar - Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar
EN ISO 13574, Industrial furnaces and associated processing equipment — Vocabulary
ISO 23495, Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for steel converter and associated equipment
ISO 4529 , Industrial furnaces and associated processing equipment — Secondary steelmaking — Machinery and equipment for treatment of liquid steel
ISO 20431, Heat treatment — Control of quality
EN ISO 13577-4, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhet - Del 4: Skyddssystem (ISO/DIS 13577-4:2021
ISO 13574, Industriugnar och tillhörande termisk processutrustning - Terminologi
EN ISO 13577-2, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhet - Del 2: Förbrännings- och bränslehanteringssystem
ISO 13577-2, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhet - Del 2: Förbrännings- och bränslehanteringssystem
ISO 13577-4, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhet - Del 4: Skyddssystem
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Järn-, stål- och metallverk (14.220) Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10) Utrustningar för valsning, formsprutning och dragning (25.120.20) Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

CE-märkning

Klicka här för att nå till Maskinsäkerhet CE-märkning på sis.se

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid